College GS Drenthe stelt infraprojecten 2005 vast

Assen – Gedeputeerde Staten hebben de bestedingsvoorstellen van de rijksbijdragen voor verkeer en vervoer voor 2005 vastgesteld. In totaal wordt in 2005 voor een bedrag van ruim zes miljoen euro besteed aan onderhoud en verbetering van de infrastructuur bij gemeentelijke en provinciale wegen. De ingediende projecten moeten bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Naast de uitvoering van concrete infrastructurele projecten willen GS in 2005 467.000 euro besteden aan gedragsbeïnvloeding.

Jaarlijks kunnen provincie en gemeenten een beroep doen op een rijksbijdrage voor verkeer en vervoer in het kader van de Gebundelde Doeluitkering (GDU). Per 2005 ontstaat een nieuwe situatie met de Brede doeluitkering (BDU) die de GDU vervangt. Via deze bijdrageregelingen worden van rijkswege gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van infrastructurele projecten door gemeenten en de provincie.

De partners in de Adviesgroep Duurzaam Veilig en het Verkeer- en Vervoersberaad Drenthe hebben in een eerder stadium ingestemd met de voorstellen. De projectvoorstellen moeten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, door de betreffende overheid in het jaar 2005 worden uitgevoerd.

Verbetering van de verkeersveiligheid zal via een mix van maatregelen, gericht op de invalshoeken infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en handhaving moeten worden gerealiseerd. In samenspraak met de gemeenten en andere partners wil de provincie de gedragsbeïnvloeding, onder de paraplu van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe, de komende jaren verder intensiveren. GS hebben besloten de komende jaren een bedrag van 467.000 euro vanuit de brede doeluitkering hiervoor te reserveren. De besteding van deze middelen wordt vastgelegd in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2005, dat momenteel door de provincie in overleg met de betrokken overheden en organisaties wordt opgesteld en dat eind dit jaar door GS wordt vastgesteld.

De volledige lijst met de gehonoreerde projecten is te vinden op de site van de provincie Drenthe (zie onderstaande link).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Drenthe

College GS Drenthe stelt infraprojecten 2005 vast | Infrasite

College GS Drenthe stelt infraprojecten 2005 vast

Assen – Gedeputeerde Staten hebben de bestedingsvoorstellen van de rijksbijdragen voor verkeer en vervoer voor 2005 vastgesteld. In totaal wordt in 2005 voor een bedrag van ruim zes miljoen euro besteed aan onderhoud en verbetering van de infrastructuur bij gemeentelijke en provinciale wegen. De ingediende projecten moeten bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Naast de uitvoering van concrete infrastructurele projecten willen GS in 2005 467.000 euro besteden aan gedragsbeïnvloeding.

Jaarlijks kunnen provincie en gemeenten een beroep doen op een rijksbijdrage voor verkeer en vervoer in het kader van de Gebundelde Doeluitkering (GDU). Per 2005 ontstaat een nieuwe situatie met de Brede doeluitkering (BDU) die de GDU vervangt. Via deze bijdrageregelingen worden van rijkswege gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van infrastructurele projecten door gemeenten en de provincie.

De partners in de Adviesgroep Duurzaam Veilig en het Verkeer- en Vervoersberaad Drenthe hebben in een eerder stadium ingestemd met de voorstellen. De projectvoorstellen moeten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, door de betreffende overheid in het jaar 2005 worden uitgevoerd.

Verbetering van de verkeersveiligheid zal via een mix van maatregelen, gericht op de invalshoeken infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en handhaving moeten worden gerealiseerd. In samenspraak met de gemeenten en andere partners wil de provincie de gedragsbeïnvloeding, onder de paraplu van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe, de komende jaren verder intensiveren. GS hebben besloten de komende jaren een bedrag van 467.000 euro vanuit de brede doeluitkering hiervoor te reserveren. De besteding van deze middelen wordt vastgelegd in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2005, dat momenteel door de provincie in overleg met de betrokken overheden en organisaties wordt opgesteld en dat eind dit jaar door GS wordt vastgesteld.

De volledige lijst met de gehonoreerde projecten is te vinden op de site van de provincie Drenthe (zie onderstaande link).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Drenthe