Verkeersveiligheid topprioriteit transportministers EU

Den Haag – Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor de invoering van een Europees uitwisselingssysteem van gegevens van verkeersovertredingen. Dat hebben de Europese transportministers in Verona afgesproken tijdens een Europees verkeersveiligheidcongres, onder co-voorzitterschap van de Italiaanse transportminister Lunardi en minister Peijs van Verkeer en Waterstaat in het kader van het EU-voorzitterschap.

Doel van het uitwisselingssysteem is verbetering van de handhaving van verkeersovertredingen. Nu is het nog zo dat er geen sluitend systeem is om boetes te innen, die buitenlandse verkeersdeelnemers na een overtreding krijgen. Op korte termijn kan een eerste stap tot invoering van zo’n registratiesysteem worden gezet door het maken van afspraken tussen landen onderling, waarbij voertuigregistratie wordt gestimuleerd. Hiernaast pleitten verschillende transportministers tijdens de conferentie voor verdere stimulering van nieuwe voertuigtechnologie, bijvoorbeeld op het gebied van snelheidsbegrenzers, het alcoholslot en slimme gordelsystemen.

Doelstelling van de Europese transportministers is het aantal verkeersdoden op de Europese wegen (nu zo’n zestig duizend) in 2010 te halveren. Om deze doelstelling daadwerkelijk uit te kunnen voeren, spraken de ministers af om gemeenschappelijke uitgangspunten op het gebied van verkeersveiligheid verder uit te werken. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: veilige infrastructuur, handhaving, veiligheid van de auto en voorlichting. Minister Peijs zal de geformuleerde conclusies voorleggen aan de Transportraad in december 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat