Vuilstort Woltersum. Foto: provincie Groningen

Zwaar vervuilde stortplaats Woltersum eindelijk gesaneerd

Foto: provincie Groningen

Na tientallen jaren afgedekt te zijn geweest, wordt de voormalige vuilstort in het Groningse Woltersum de komende maanden gesaneerd. Het terrein bevat onder meer zware metalen als kobalt, koper en zink, die er in het verleden gestort zijn door AKU, een voorloper van Akzo Nobel. Voor de sanering is 7,8 miljoen euro uitgetrokken.

Die kosten worden gezamenlijk betaald door de provincie en gemeente Groningen en de voormalige gemeente Ten Boer, waar Woltersum deel van uitmaakte. Vanwege een herindeling is Ten Boer per 1 januari 2019 opgegaan in de gemeente Groningen.

De stortplaats aan de Bouwerschapweg was sinds de jaren zestig in gebruik voor huisvuil en bedrijfsafval. Daarvoor was er op diezelfde locatie een zwembad. Nadat de stortplaats zijn functie verloor, is de locatie begin jaren tachtig door de provincie voorzien van waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem.

Onder bewoners was veel onrust over de veiligheid. Nadat uit periodieke controles was gebleken dat er schadelijke stoffen via het grondwater in de bodem terechtkwamen, is er in twee jaar geleden aanvullend onderzoek gedaan. Op basis van de resultaten is besloten de stortplaats gezamenlijk te saneren. “De herindeling van de gemeenten Groningen en Ten Boer bood ons daarvoor een unieke kans”, aldus provinciebestuurder Tjeerd van Dekken.

Tijdelijke brug en weg

Aannemers Van der Wiel Infra & Milieu en Roefs Infra Groep zijn inmiddels begonnen met de uitvoering van de sanering. Om de overlast voor de omgeving te beperken, is er een tijdelijke brug en een tijdelijke weg aangelegd voor alle transporten. De aannemers halen eerst de schone deklaag weg en gaan vervolgens het chemische afval van AKU afgraven en afvoeren. De vervuilde grond wordt opgeslagen in een speciaal depot bij een afvalverwerkingsbedrijf.

In totaal wordt er de komende maanden ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal afgevoerd. De werkzaamheden duren tot en met april 2021. De gemeente praat met omwonenden over een nieuwe inrichting van de oude stortplaats.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite