Bord fietspad

Provincie Groningen zet in op verbeteren fietsinfrastructuur

Foto: Yvonne Ton

De provincie Groningen trekt de komende drie jaar 28 miljoen euro uit voor nieuwe en verbeterde fietsroutes, verkeersveiligheid en voorzieningen voor fietsers. De projecten en maatregelen die op stapel staan of nog worden onderzocht, zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Fiets.

Het grootste deel van het geld gaat naar het aanleggen, verbeteren en onderhouden van fietsverbindingen. Er is bijna 17 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe fietspaden en doorfietsroutes: brede en comfortabele fietspaden met weinig of geen verkeerslichten waar fietsers waar mogelijk voorrang krijgen op kruispunten. Het streven is om vanuit de stad Groningen naar alle grotere kernen binnen een straal van 15 tot 20 kilometer zo’n doorfietsroute aan te leggen. Acht van de elf beoogde doorfietsroutes liggen er al of zijn in ontwikkeling. De overige drie moeten leiden naar Harkstede, Hoogezand-Sappemeer en Zuidlaren.

Verkeersveiligheid

Gemeenten kunnen subsidie krijgen om hun fietspaden te verbeteren. De afgelopen jaren zijn veel fietsroutes in en rond de stad Groningen al aangepakt. Nu komt er ook geld voor de gebieden daaromheen door regionale hoofdfietsroutes, regionale basisfietsroutes, lokale fietsroutes en recreatieve routes aan te leggen of te verbeteren.

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op en rond fietspaden is 2,4 miljoen uitgetrokken. Zo worden hobbels op fietsroutes verwijderd en krijgen alle provinciale fietspaden strepen aan de randen. Ook worden vijftien fietsoversteken veiliger gemaakt.

Daarnaast gaat er geld naar voorzieningen als fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen (2 miljoen euro) en stimuleringsmaatregelen om meer mensen te bewegen om vaker voor de fiets te kiezen (1,5 miljoen euro).

Auteur: Redactie Infrasite