PricewaterhouseCoopers en Royal Haskoning slaan handen ineen

Shared Service Desk voor Reach-registratie van chemische stoffen

Amsterdam – PricewaterhouseCoopers (PwC) en Royal Haskoning hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om hun kennis te bundelen op het gebied van Reach (registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen). De samenwerking combineert Royal Haskoning’s diepgaande technische kennis van chemische stoffen met PwC’s financiële- en administratieve kennis over Reach en het beheersen van risico’s. Reach is een van de meest complexe milieuregelgevingen die de Europese Commissie heeft opgezet.

PwC en Royal Haskoning hebben een Shared Service Desk opgezet. “Met deze samenwerking kunnen wij de industrie een volledig pakket aan diensten aanbieden, dat de komende jaren nodig is om de Reach-registratie van chemische stoffen te voltooien”, aldus Arno Pouw, lid Raad van Bestuur van PricewaterhouseCoopers. “Zo zullen bedrijven voor hun Reach-registratie behoefte hebben aan onafhankelijke partij die de rol van Third Party Representative kan vervullen of een partij die kan optreden namens een consortium van bedrijven die samenwerken bij de registratie van een bepaalde stof.”

Henry Rowe, lid Raad van Bestuur van Royal Haskoning: “De gezamenlijke diensten onder de naam Reach Shared Service Desk en de website ‘www.reachonlyrepresentative.eu’ zijn al enige weken geleden van start gegaan en de belangstelling is overweldigend. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een solide basis vormt voor een uitstekende dienstverlening aan de (chemische) industrie in binnen- en buitenland.”

De nieuwe regelgeving stelt dat een bedrijf de risico’s moet beheersen van alle chemische stoffen en preparaten die het produceert in hoeveelheden van meer dan 1 ton, in de EU importeert, verwerkt, gebruikt of distribueert. De combinatie PwC en Royal Haskoning helpt bedrijven actief door ze te ondersteunen bij de registratie van chemische stoffen, het inzicht verkrijgen in strategische risico’s, de organisatie af te stemmen op risicobeheersing en verplichtingen te voorkomen en toeleveringsproblemen te vermijden.

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.nl) verleent sectorspecifieke diensten op drie gebieden: Assurance, Tax en Advisory. Met onze dienstverlening bouwen we aan een goede vertrouwensbasis en waardeoptimalisatie met en voor onze klanten en hun stakeholders. Wereldwijd werken meer dan 149.000 mensen in 150 landen voor onze organisatie, op basis van ons gedachtegoed Connected Thinking. Samen ontwikkelen wij oplossingen en concepten, vanuit een verrassend perspectief. En natuurlijk geven wij praktisch advies. ‘PricewaterhouseCoopers’ refereert aan het netwerk van deelnemende bedrijven van PricewaterhouseCoopers International Limited. Ieder bedrijf is een aparte en onafhankelijke juridische eenheid.

Royal Haskoning

Royal Haskoning is het oudste adviesbureau in Nederland opgericht in 1881 en biedt werkgelegenheid aan 4300 medewerkers in 72 kantoren in 26 verschillende landen.

Royal Haskoning is een internationaal opererend en multidisciplinair bureau. Consultants, architecten en ingenieurs adviseren op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur & transport, architectuur & bouw, gebouwinstallaties, industriële installaties, projectmanagement, water & watermanagement, milieu, kust & rivieren, havens en maritieme projecten. Overheden en bedrijfsleven wereldwijd weten de organisatie onder andere te vinden vanwege de aandacht voor duurzame interactie tussen de mens en zijn omgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: PricewaterhouseCoopers Nederland