Roxit en Royal Haskoning bundelen krachten

Complete oplossing voor vergunningverlening en handhaving

Nijmegen – Roxit en Royal Haskoning werken sinds kort samen aan de integratie van twee systemen: Squit XO en SESOM. Door deze unieke samenwerking komt er voor het eerst een complete en integrale oplossing beschikbaar op het gebied van vergunningverlening en handhaving voor gemeenten, milieudiensten en provincies.

Het koppelen van applicaties en inhoud is een logisch vervolg van deze samenwerking. Mede omdat beide organisaties dezelfde klantenkring bedienden, merkten zij al gauw dat er behoefte was aan één oplossing, een compleet pakket van producten en diensten op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Door beide systemen te integreren ontstaat een uniek product dat zowel qua functionaliteit, technologie als inhoud aansluit op de behoeften van de markt.

Squit XO integreert alle bestaande vergunning- en handhavingstaken in één systeem van eenvoudige kapvergunningen tot complexe bouw-, milieu- of omgevingsvergunningen, en van vrijstellingsprocedure tot voorbereidingsprocedure voor een nieuw bestemmingsplan. SESOM is software met een groot actueel tekstenpakket voor vergunningverlening. De teksten worden continu aangepast aan de veranderingen in de wet en regelgeving. Via een abonnementsregeling krijgen gebruikers zes maal per jaar de beschikking over een actueel tekstenpakket.

Roxit en Royal Haskoning werken ook samen bij het aanbieden van inhoudelijke checklisten voor (mobiel) handhaven. Op deze manier biedt de samenwerking ook een inhoudelijke samenhang tussen vergunningverlening en handhaving.

Royal Haskoning

Royal Haskoning is het oudste adviesbureau in Nederland opgericht in 1881 en biedt werkgelegenheid aan 4300 medewerkers in 68 kantoren in 24 verschillende landen.

Royal Haskoning is een internationaal opererend en multidisciplinair bureau. Consultants, architecten en ingenieurs adviseren op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur & transport, architectuur & bouw, gebouwinstallaties, industriële installaties, projectmanagement, water & watermanagement, milieu, kust & rivieren, havens en maritieme projecten. Overheden en bedrijfsleven wereldwijd weten de organisatie onder andere te vinden vanwege de aandacht voor duurzame interactie tussen de mens en zijn omgeving.

Roxit

Roxit is een IT-bedrijf dat bestaat uit 50 mensen en 3 vestigingen (Delft, Hattem en Arnhem). Het voornaamste softwareproduct dat Roxit voert is het integrale pakket voor vergunningverlening en handhaving, Squit XO. Roxit is in januari van dit jaar ontstaan uit een fusie van Syncera IT Solutions en ECS IT Solutions, reeds jaren bekend als leveranciers van de succesvolle pakketten ProVAS, StraMis en StraBis. Door de fusie is Roxit de-facto de grootste leverancier van vergunningverlening en handhaving software voor de Nederlandse overheid geworden. Roxit bedient op het terrein van vergunningverlening en handhaving een klantengroep van ruim 180 klanten in Nederland (nog buiten de ca. 200 klanten voor het bodeminformatiesysteem gerekend). Onder die klanten bevinden zich kleine gemeenten van minder dan 10.000 inwoners, een groot aantal gemeenten van rond de 30.000 inwoners tot aan de allergrootste overheidsorganisaties op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Haskoning