Kraankeuringen worden beter, maar er zijn nog grote verschillen

Den Haag – De kwaliteit van kraankeuringen is vergeleken met twee jaar geleden verbeterd. Dit concludeert de Inspectie Werk en Inkomen in het rapport Oog voor veiligheid. De keuring van hijskranen moet nog wel verder verbeteren. Zo verschillen de zeven certificatie- en keuringsinstellingen die hijskranen keuren te veel bij het waarnemen van gebreken. Verder laten de keurders verschillen zien in hun oordelen over de ernst van de gebreken.

IWI onderzocht eind 2007 – net als in 2005 – aan de hand van kranen waarin gebreken waren aangebracht hoe de keurders van kranen hun werk doen. Twee jaar geleden presteerden twee bedrijven onder de maat, in het recente onderzoek was de kwaliteit van de kraankeuringen van één bedrijf onvoldoende. De inspectie signaleert nog steeds grote verschillen bij het beoordelen van de veiligheid van hijskranen. Bij een kraan nam één cki alle acht de gebreken waar en de laagst scorende cki maar drie.

IWI is positief over de ontwikkelingen die in deze branche na het vorige onderzoek in gang zijn gezet. Zo is er een nieuwe opzet van het overleg van de cki’s waarmee ze de onderlinge afstemming hebben verbeterd. Dit leidt tot meer uniformiteit in de beoordeling van de tekortkomingen. De rapportages van de keurders zijn duidelijker dan voorheen. Hier lijkt het nieuwe certificatieschema zijn vruchten af te werpen.

De cki’s zijn als commerciële bedrijven elkaars concurrent, maar hebben een gemeenschappelijk belang om kennis en ervaring uit te wisselen. Het ontwikkelen van deskundigheid door uitwisselen van kennis en ervaring lijkt nu in de branche te zijn opgepakt.

U vindt het rapport ‘Oog voor veiligheid. Vervolgonderzoek kwaliteit uitvoering kraankeuringen’ op www.iwiweb.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Keuringen van hijskranen verschillen te veel (11-05-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Werk en Inkomen (IWI)