Dalende ongevallencijfers bij Strukton

Utrecht – Bij Strukton is het totaal aantal ongevallen met verzuim in 2007 ten opzichte van het voorgaande jaar afgenomen: in 2006 kende Strukton – een bedrijf met 5.600 medewerkers, waarvan 4.500 in Nederland – 106 ongevallen met verzuim, in 2007 is dit aantal gedaald naar 73. Ook het aantal verzuimdagen is gedaald: van 2.069 in 2006 naar 1.175 in 2007. De afname volgt op een aantal jaren van stabilisatie.

De verwachting is dat de huidige afname het begin is van een trendbreuk, die mede een gevolg is van de verhoogde aandacht die Strukton besteedt aan veiligheid voor haar medewerkers. Of er werkelijk sprake is van een trendbreuk en niet van een toevallige afname van het aantal ongevallen, is pas over een aantal jaren met zekerheid te zeggen.

Het is de ambitie van Strukton om de in 2007 ingezette daling van het aantal ongevallen voort te zetten, met als ambitieniveau bouwplaatsen zonder ongelukken (‘zero accidents’). Aandacht voor veiligheid is voor Strukton van belang omdat we actief zijn in een gevaarlijke sector. In de afgelopen decennia is de veiligheid op de bouwplaats al flink verhoogd door betere wetgeving en inzet van technologie. Winst valt er nu vooral nog te behalen via het gedrag en de mentaliteit van de medewerkers.

Daarom startte Strukton eind 2007 met de interne campagne Zero Accidents, waarin gedrag en mentaliteit centraal staan. Terwijl wetgeving en technologie instrumenten zijn die top down worden ingezet, is de aanpak van Zero Accidents juist bottom up. Zo is er een meetmodel ontwikkeld waarbij projectmedewerkers zelf de veiligheid van hun werklocatie beoordelen en met elkaar bespreken. Dit wordt periodiek gedaan, zodat medewerkers worden uitgedaagd bewust op veiligheidsaspecten te blijven letten. Daarnaast krijgt veiligheid dit jaar extra aandacht in de interne communicatiemiddelen en wordt er een promotietoer georganiseerd langs een aantal bouwplaatsen. De campagne loopt tot eind 2008.

Over Strukton

Strukton biedt oplossingen op het gebied van infrastructuur en accommodatie. Als meedenkende partner overziet Strukton de hele keten van concept- tot en met exploitatiefase.

Door bundeling van de specifieke kennis en ervaring van de vijf werkmaatschappijen kunnen eindgebruikers prettig reizen en in een comfortabele ruimte wonen, werken, recreëren en leren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Groep nv