Opnieuw campagne tegen illegale vervuilde grondtransporten

Dit is een persbericht van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving en de Stichting Meld Misdaad Anoniem

Op 29 januari 2008 start Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.) in opdracht van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) een campagne tegen illegale transporten van vervuilde grond en het werken met gevaarlijk materiaal. Deze campagne sluit aan op een initiatief van het Interregionaal Milieuteam van de politie Amsterdam-Amstelland / Gooi- en Vechtstreek uit april 2007. Het stokje wordt nu overgenomen door milieuteams uit zeven andere politieregio’s: Utrecht, Noord-Holland Noord, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Limburg-Zuid, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost en Midden en West Brabant.

Resultaten campagne 2007

De positieve resultaten van de vorige campagne waren aanleiding om een vervolgcampagne in meerdere regio’s op te zetten. Het aantal anonieme meldingen over milieudelicten steeg gedurende de campagneperiode significant. In totaal kwamen 49 meldingen binnen van april t/m juni. Ter vergelijking: in 2006 waren dit er in dezelfde periode 28. In totaal kwamen er in 2007 155 meldingen bij M. binnen over milieudelicten. Tot nu toe is bekend dat bij 73 meldingen een vervolgactie is ingesteld.

Dat een anonieme tip zeer waardevol kan zijn, blijkt wel uit het bericht in de Volkskrant van 9 januari 2008 dat justitie en de Amsterdamse politie onderzoek doen naar ongeveer negenhonderd ton grond en baggerslib die in het westelijk havengebied van Amsterdam is gestort. De zaak kwam aan het licht na een anonieme melding bij M.

Een andere tip leidde tot een afgeronde zaak waarbij grond illegaal was gedumpt. Doordat de melder een duidelijk signalement en kenteken had doorgegeven kon de dader na enig speurwerk getraceerd worden. Deze dader heeft bekend en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

‘Moet jij illegale rotzooi vervoeren’ is de boodschap
Onder het motto ‘Moet jij illegale rotzooi vervoeren?’ worden chauffeurs (maar ook andere betrokkenen) gewezen op het gezondheidsrisico van dergelijke transporten en gestimuleerd om informatie hierover te melden bij de politie of anoniem via M. 0800-7000.

De ladingen kunnen bijvoorbeeld asbest, zware metalen of chemicaliën als benzeen bevatten die – zonder de juiste voorzorgsmaatregelen – zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Juist bij illegale transporten blijven deze voorzorgsmaatregelen achterwege. Betrokkenen lopen daardoor gezondheidsrisico’s op en kunnen op termijn ziek worden. Dat aspect trekt hen mogelijk over de streep om hierover contact op te nemen met de politie, provincie of gemeente, en als dit niet kan anoniem met M. 0800-7000. De betrokkenen kennen vaak de opdrachtgevers, en de opdrachtgevers kennen hen. Daarom durven zij soms niet met hun informatie naar de politie. Melden via M. kan dan een goed en veilig alternatief zijn.

Inhoud campagne

Gedurende twee actieweken worden chauffeurs via een megaboard op twee plekken langs de A2 met de campagneboodschap geconfronteerd. Daarnaast worden in de genoemde regio’s promotieteams ingezet om flyers te verspreiden op plekken waar chauffeurs komen (truckstops en benzinestations etc.). Tot slot worden er advertenties geplaatst in op truckers gerichte magazines.

Achtergrond

De aanpak van illegale grondtransporten is één van de door het LOM vastgestelde landelijke prioriteiten voor wat betreft milieucriminaliteit. Het initiatief voor de vervolgcampagne komt van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM). Dit samenwerkingsverband tussen de milieuhandhavende overheden stelt de landelijke prioriteiten vast en staat een ketengerichte aanpak voor waarbij de instrumenten strafrecht en bestuursrecht kunnen worden ingezet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM