Controle op veilig werken met gevaarlijke stoffen in containers

Den Haag – De Arbeidsinspectie gaat vanaf deze maand controleren op het veilig werken met zogenoemde gegaste zeecontainers. Tot september bezoekt de inspectie hiervoor vierhonderd bedrijven die containers verwerken. Om ladingen te beschermen tegen ongedierte worden de containers behandeld met bestrijdingsmiddelen in de vorm van gassen, die soms kankerverwekkende stoffen bevatten. De inspecteurs willen vooral weten of werknemers deze containers veilig openen en volgens de voorschriften betreden.

Bedrijven die dichte containers uit de haven ontvangen, zijn verplicht om eerst te onderzoeken of deze nog gevaarlijke stoffen bevatten. Pas dan mogen werknemers ze openmaken. Idealiter is het gas op de plaats van bestemming uitgewerkt en dus onschadelijk, maar in de praktijk is dat soms niet het geval. Blootstelling aan restgassen kan leiden tot verstikking, bedwelming of vergiftiging van mensen en brand of explosie in de container veroorzaken. Een recent ongeval in een container bij een bedrijf in Hardinxveld-Giessendam maakte duidelijk hoe ernstig de gevolgen voor werknemers kunnen zijn. De Arbeidsinspectie controleert bedrijven die containers uit de haven aangeleverd krijgen en die zelf openen. Het gaat om distributiecentra van grootwinkelbedrijven, groothandels, importeurs en goederenvervoerders.

De Arbeidsinspectie wil met de controles bedrijven aanzetten tot het strikt naleven van voorschriften voor het veilig openen van gegaste containers. Vergelijkbare inspecties vonden plaats in 2002, 2003 en 2005. Toen bleken bedrijven nauwelijks weet te hebben van risico’s en regels. Dat was reden voor een voorlichtingscampagne, onder meer via een brochure. Daarin wijst de inspectie op de risico’s voor werknemers en de verplichting van werkgevers en werknemers om veilig met containers om te gaan. Voor 2008 waren nieuwe bezoeken gepland.

Bij de controles dit jaar zal de Arbeidsinspectie waar nodig streng optreden door het stilleggen van de werkzaamheden. Om problemen te voorkomen zouden bedrijven afspraken moeten maken met de toeleveranciers van de containers, vaak bedrijven in Zuidoost-Azië.