Thom de Graaf voorzitter Veiligheidsberaad

Den Haag – Het Veiligheidsberaad heeft in zijn vergadering van 22 september 2007 Thom de Graaf gekozen tot voorzitter van het Veiligheidsberaad. De Graaf volgt in deze functie Geert Dales op die per 15 juli 2007 het ambt van burgemeester van Leeuwarden neerlegde en daarmee deze zomer ook afscheid nam als voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Het Veiligheidsberaad is het bestuurlijk overleg van de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s. Het doel van het veiligheidsberaad is de effectiviteit en doelmatigheid van de samenwerking in veiligheidsregio’s te vergroten. Het Veiligheidsberaad werkt aan een Programma Veiligheidsregio’s als inhoudelijke impuls voor de veiligheidsregio’s. Dit programma richt zich op een samenhangende visie op de veiligheidsregio, de politieregio, het beheer van de brandweer, de versterking van de Witte Kolom (GHOR) en de ontwikkeling van de gemeentelijke rol bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het programma wordt uitgevoerd door het Programmabureau Veiligheidsregio’s, tevens secretariaat van het Veiligheidsberaad.

Thom de Graaf is sinds 8 januari 2007 burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De Graaf maakt zich sterk voor het krachtig verankeren van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio dient een duidelijk profiel te krijgen. Daarnaast wil hij de belangen van de veiligheidsregio’s in politiek Den Haag verdedigen. De komende periode wil hij een impuls geven aan het multidisciplinair samenwerken.

Meer informatie
Meer informatie over het veiligheidsberaad vindt u op de website van VNG

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Thom de Graaf voorzitter Veiligheidsberaad | Infrasite

Thom de Graaf voorzitter Veiligheidsberaad

Den Haag – Het Veiligheidsberaad heeft in zijn vergadering van 22 september 2007 Thom de Graaf gekozen tot voorzitter van het Veiligheidsberaad. De Graaf volgt in deze functie Geert Dales op die per 15 juli 2007 het ambt van burgemeester van Leeuwarden neerlegde en daarmee deze zomer ook afscheid nam als voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Het Veiligheidsberaad is het bestuurlijk overleg van de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s. Het doel van het veiligheidsberaad is de effectiviteit en doelmatigheid van de samenwerking in veiligheidsregio’s te vergroten. Het Veiligheidsberaad werkt aan een Programma Veiligheidsregio’s als inhoudelijke impuls voor de veiligheidsregio’s. Dit programma richt zich op een samenhangende visie op de veiligheidsregio, de politieregio, het beheer van de brandweer, de versterking van de Witte Kolom (GHOR) en de ontwikkeling van de gemeentelijke rol bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het programma wordt uitgevoerd door het Programmabureau Veiligheidsregio’s, tevens secretariaat van het Veiligheidsberaad.

Thom de Graaf is sinds 8 januari 2007 burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De Graaf maakt zich sterk voor het krachtig verankeren van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio dient een duidelijk profiel te krijgen. Daarnaast wil hij de belangen van de veiligheidsregio’s in politiek Den Haag verdedigen. De komende periode wil hij een impuls geven aan het multidisciplinair samenwerken.

Meer informatie
Meer informatie over het veiligheidsberaad vindt u op de website van VNG

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)