Groenboek stedelijke mobiliteitscultuur goedgekeurd

IP/07/1389
Mobiliteit in de stad: samenwerken aan groenere steden

Brussel, België – "Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur" is de titel van het groenboek dat de Commissie op 25 september 2007 heeft goedgekeurd om een debat op gang te brengen over de belangrijkste uitdagingen inzake stedelijke mobiliteit: vlot verkeer in groenere steden en agglomeraties, slimmere mobiliteit en een toegankelijk en veilig stedelijk vervoerssysteem voor alle Europeanen. Met dit groenboek wenst de Commissie, in samenwerking met alle betrokken partijen, te onderzoeken welke belemmeringen een duurzame stedelijke mobiliteit in de weg staan en hoe die kunnen worden weggewerkt.

"Elke stad is anders, maar alle Europese steden staan voor dezelfde uitdagingen, verkeersopstoppingen, de klimaatverandering, vervuiling, onveiligheid. Het groenboek vestigt de Europese aandacht op de stedelijke dimensie van het vervoersbeleid en zoomt in op de innoverende maatregelen die een aantal pionierssteden hebben genomen, verklaart Jacques Barrot, Vice-voorzitter van de Commissie en Commissaris voor vervoer. "Ik wil nagaan op welke manier Europa dit beleid kan ondersteunen."

In het groenboek worden een aantal beleidsmaatregelen voorgesteld op het gebied van stedelijke mobiliteit en worden 25 open vragen geformuleerd over deze opties. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld op welke manier de kwaliteit van het collectief vervoer kan worden verbeterd, hoe het gebruik van schone en zuinige technologieën kan worden bevorderd, hoe verplaatsingen te voet en per fiets kunnen worden aangemoedigd en hoe de rechten van openbaarvervoergebruikers kunnen worden beschermd. Andere vragen gaan over het idee om een kwaliteitslabel toe te kennen aan steden die een pioniersrol vervullen, de ontwikkeling van richtsnoeren voor groene zones met verkeersbeperkingen en het aanmoedigen van rekeningrijden in de stad.

In het groenboek wordt een Europese agenda inzake stedelijk mobiliteit voorgesteld, zonder evenwel afbreuk te doen aan de lokale, regionale en nationale bevoegdheden op dat vlak. De Commissie wenst een discussie tot stand brengen over de manier waarop zij het best kan bijdragen tot de ontwikkeling van een nieuwe mobiliteitscultuur in Europa.

Ter voorbereiding van het groenboek heeft de Europese Commissie tussen januari en juni 2007 een uitvoerige raadpleging van de betrokken partijen georganiseerd. In dit kader hebben twee conferenties, vier technische workshops en een internetraadpleging plaatsgevonden. "Dankzij de interessante reacties die we hebben ontvangen, hebben we een beter beeld gekregen van de realiteit van de Europese steden en de verwachtingen van de Europese burgers en actoren. Ik ben ervan overtuigd dat we hier vandaag een evenwichtig document voorstellen", stelt Commissaris Barrot.

Het groenboek vormt de start van een nieuwe raadplegingsronde en zal worden besproken door de Europese instellingen. Burgers en actoren worden opgeroepen hun standpunten tegen 15 maart 2008 mee te delen aan de Commissie. In de vroege herfst van 2008 zal de Commissie een actieplan inzake stedelijke mobiliteit voorstellen. In dat plan zal, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel bij elke maatregel een uitvoeringstermijn worden vastgesteld en worden vermeld welke actoren verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging ervan.

De publicatie van dit groenboek werd aangekondigd bij de tussentijdse evaluatie van het Witboek Vervoer en is één van de 21 strategische prioriteiten van de Commissie voor het jaar 2007.

Meer informatie over het groenboek en de raadplegingsprocedure vindt u op: http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Lees ook: Memo/07/379 Green Paper Towards a new culture for urban mobility

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie

Groenboek stedelijke mobiliteitscultuur goedgekeurd | Infrasite

Groenboek stedelijke mobiliteitscultuur goedgekeurd

IP/07/1389
Mobiliteit in de stad: samenwerken aan groenere steden

Brussel, België – "Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur" is de titel van het groenboek dat de Commissie op 25 september 2007 heeft goedgekeurd om een debat op gang te brengen over de belangrijkste uitdagingen inzake stedelijke mobiliteit: vlot verkeer in groenere steden en agglomeraties, slimmere mobiliteit en een toegankelijk en veilig stedelijk vervoerssysteem voor alle Europeanen. Met dit groenboek wenst de Commissie, in samenwerking met alle betrokken partijen, te onderzoeken welke belemmeringen een duurzame stedelijke mobiliteit in de weg staan en hoe die kunnen worden weggewerkt.

"Elke stad is anders, maar alle Europese steden staan voor dezelfde uitdagingen, verkeersopstoppingen, de klimaatverandering, vervuiling, onveiligheid. Het groenboek vestigt de Europese aandacht op de stedelijke dimensie van het vervoersbeleid en zoomt in op de innoverende maatregelen die een aantal pionierssteden hebben genomen, verklaart Jacques Barrot, Vice-voorzitter van de Commissie en Commissaris voor vervoer. "Ik wil nagaan op welke manier Europa dit beleid kan ondersteunen."

In het groenboek worden een aantal beleidsmaatregelen voorgesteld op het gebied van stedelijke mobiliteit en worden 25 open vragen geformuleerd over deze opties. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld op welke manier de kwaliteit van het collectief vervoer kan worden verbeterd, hoe het gebruik van schone en zuinige technologieën kan worden bevorderd, hoe verplaatsingen te voet en per fiets kunnen worden aangemoedigd en hoe de rechten van openbaarvervoergebruikers kunnen worden beschermd. Andere vragen gaan over het idee om een kwaliteitslabel toe te kennen aan steden die een pioniersrol vervullen, de ontwikkeling van richtsnoeren voor groene zones met verkeersbeperkingen en het aanmoedigen van rekeningrijden in de stad.

In het groenboek wordt een Europese agenda inzake stedelijk mobiliteit voorgesteld, zonder evenwel afbreuk te doen aan de lokale, regionale en nationale bevoegdheden op dat vlak. De Commissie wenst een discussie tot stand brengen over de manier waarop zij het best kan bijdragen tot de ontwikkeling van een nieuwe mobiliteitscultuur in Europa.

Ter voorbereiding van het groenboek heeft de Europese Commissie tussen januari en juni 2007 een uitvoerige raadpleging van de betrokken partijen georganiseerd. In dit kader hebben twee conferenties, vier technische workshops en een internetraadpleging plaatsgevonden. "Dankzij de interessante reacties die we hebben ontvangen, hebben we een beter beeld gekregen van de realiteit van de Europese steden en de verwachtingen van de Europese burgers en actoren. Ik ben ervan overtuigd dat we hier vandaag een evenwichtig document voorstellen", stelt Commissaris Barrot.

Het groenboek vormt de start van een nieuwe raadplegingsronde en zal worden besproken door de Europese instellingen. Burgers en actoren worden opgeroepen hun standpunten tegen 15 maart 2008 mee te delen aan de Commissie. In de vroege herfst van 2008 zal de Commissie een actieplan inzake stedelijke mobiliteit voorstellen. In dat plan zal, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel bij elke maatregel een uitvoeringstermijn worden vastgesteld en worden vermeld welke actoren verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging ervan.

De publicatie van dit groenboek werd aangekondigd bij de tussentijdse evaluatie van het Witboek Vervoer en is één van de 21 strategische prioriteiten van de Commissie voor het jaar 2007.

Meer informatie over het groenboek en de raadplegingsprocedure vindt u op: http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Lees ook: Memo/07/379 Green Paper Towards a new culture for urban mobility

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie