Rampenoefening in Veiligheidsregio Utrecht

Den Haag – Vandaag, maandag 17 september 2007, houden vanaf 05.30 uur de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de Veiligheidsregio Utrecht een rampenoefening. Tijdens de oefening worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp, een simulatie. Daarop moeten zij gezamenlijk een organisatie opzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden.

Voor de oefening komt om 05.30 uur in de meldkamer het bericht binnen dat een motorvrachtschip tegen een partyschip is gevaren. Hierdoor zijn er aan boord van het partyschip gewonden gevallen en komen er op het vrachtschip gevaarlijke stoffen vrij. Dit heeft zich volgens het oefenscenario voorgedaan op het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Keulsekade te Utrecht.

Het zijn niet de operationele diensten die oefenen, maar de gemeentebestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten. Ambulances, brandweer- en politie-auto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zal er enige activiteit van de hulpverleners zichtbaar zijn.

De veiligheid in de regio blijft tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd. Als er in Utrecht of ergens anders in de Veiligheidsregio Utrecht een echte ramp of groot ongeval voordoet, kan de oefening geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen.

De oefening moet een verrassing zijn voor de hulpverleners en hun bestuurders; daarom is de precieze datum tot het laatste moment geheim gehouden. Men wist alleen dat er ergens in de periode 15 september tot 15 oktober 2007 geoefend zou worden. Over de plaats van de nagespeelde ramp is van tevoren alleen bekend gemaakt dat het in Utrecht, Amersfoort, Veenendaal of Lopik zal plaatsvinden. In het echt weten de hulpverleningsdiensten namelijk ook niet van tevoren wanneer en waar zich een ramp voordoet.

De oefening wordt georganiseerd door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV), een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Belangrijk is dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen in de breedste zin van het woord. De Inspectie OOV bekijkt daarom of de hulpverleningsdiensten van alle regio’s in Nederland goed zijn voorbereid om een ramp te bestrijden. In de Veiligheidsregio Utrecht heeft de Inspectie OOV al in 2006 gekeken hoe het met de plannen van de regio staat. Het naspelen van een echte ramp is bedoeld om te kijken of deze plannen in de praktijk ook echt werken.