VOYAGER: crisisoefening Rotterdamse haven

VOYAGER: grote crisisoefening van overheid en hulpverlening op 3 oktober

Den Haag – Op woensdag 3 oktober 2007 is er een grote crisisoefening in en rond de Rotterdamse haven. Tijdens de oefening wordt gespeeld dat er daar een ongeval plaatsvindt waarbij veel slachtoffers betrokken zijn. Tegelijkertijd kent de oefening een element van terrorismedreiging. De regering in Den Haag en de autoriteiten in Rotterdam moeten beslissingen nemen over de aanpak van deze crisis. Politie, brandweer en ambulancediensten en verschillende andere overheidsdiensten moeten in actie komen.

De oefening – met de naam ‘Voyager’ – wordt georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de gemeente Rotterdam.

Omdat het scenario voor de oefening voor alle deelnemers geheim moet blijven, worden verdere details over het oefenscenario niet bekendgemaakt.

Deelnemers aan de oefening zijn naast verschillende ministeries, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en hulpverleningsdiensten, ook diensten die zich bezig houden met meer specifieke taken als bewaking en beveiliging, inlichtingen, bijstand en communicatie.

Ongeveer 2000 bestuurders, ambtenaren en hulpverleners doen mee. Daarnaast spelen vele honderden mensen de rol van slachtoffers en publiek.

De oefening legt een behoorlijk beslag op de capaciteit van de hulpverleningsdiensten. Toch blijft de normale inzet van politie, brandweer en ambulances gewaarborgd. En als het vanwege een echte calamiteit nodig zou zijn, kan de oefening worden afgeblazen en zijn alle hulpverleners beschikbaar voor echte inzet.

Het belang van oefenen
Oefenen is belangrijk om gedegen voorbereid te zijn op crises. Tijdens oefeningen wordt gekeken of de verschillende autoriteiten en hulpverleners goed met elkaar samenwerken, of de juiste besluitvormingsprocedures gevolgd worden en hoe bijvoorbeeld de onderlinge informatievoorziening verloopt. Door dit soort zaken te oefenen, kan goed gereageerd worden als er zich echt een crisis voordoet.

Zowel hulpverleningsdiensten als bestuurders oefenen met enige regelmaat. Voor zulke oefeningen zijn verschillende scenario’s denkbaar, bijvoorbeeld een grote brand, een gifwolk, wateroverlast of watertekort, een nucleaire ramp, (dreigend) terrorisme, een uitbraak van besmettelijke ziektes of grote verkeersongevallen.

Eens in de twee jaar is er een grootschalige oefening waaraan de hele hulpverlenings- en bestuurskolom meedoet. De oefening Voyager is de tweede oefening in Nederland die zo groot van opzet is.

VOYAGER: crisisoefening Rotterdamse haven | Infrasite

VOYAGER: crisisoefening Rotterdamse haven

VOYAGER: grote crisisoefening van overheid en hulpverlening op 3 oktober

Den Haag – Op woensdag 3 oktober 2007 is er een grote crisisoefening in en rond de Rotterdamse haven. Tijdens de oefening wordt gespeeld dat er daar een ongeval plaatsvindt waarbij veel slachtoffers betrokken zijn. Tegelijkertijd kent de oefening een element van terrorismedreiging. De regering in Den Haag en de autoriteiten in Rotterdam moeten beslissingen nemen over de aanpak van deze crisis. Politie, brandweer en ambulancediensten en verschillende andere overheidsdiensten moeten in actie komen.

De oefening – met de naam ‘Voyager’ – wordt georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de gemeente Rotterdam.

Omdat het scenario voor de oefening voor alle deelnemers geheim moet blijven, worden verdere details over het oefenscenario niet bekendgemaakt.

Deelnemers aan de oefening zijn naast verschillende ministeries, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en hulpverleningsdiensten, ook diensten die zich bezig houden met meer specifieke taken als bewaking en beveiliging, inlichtingen, bijstand en communicatie.

Ongeveer 2000 bestuurders, ambtenaren en hulpverleners doen mee. Daarnaast spelen vele honderden mensen de rol van slachtoffers en publiek.

De oefening legt een behoorlijk beslag op de capaciteit van de hulpverleningsdiensten. Toch blijft de normale inzet van politie, brandweer en ambulances gewaarborgd. En als het vanwege een echte calamiteit nodig zou zijn, kan de oefening worden afgeblazen en zijn alle hulpverleners beschikbaar voor echte inzet.

Het belang van oefenen
Oefenen is belangrijk om gedegen voorbereid te zijn op crises. Tijdens oefeningen wordt gekeken of de verschillende autoriteiten en hulpverleners goed met elkaar samenwerken, of de juiste besluitvormingsprocedures gevolgd worden en hoe bijvoorbeeld de onderlinge informatievoorziening verloopt. Door dit soort zaken te oefenen, kan goed gereageerd worden als er zich echt een crisis voordoet.

Zowel hulpverleningsdiensten als bestuurders oefenen met enige regelmaat. Voor zulke oefeningen zijn verschillende scenario’s denkbaar, bijvoorbeeld een grote brand, een gifwolk, wateroverlast of watertekort, een nucleaire ramp, (dreigend) terrorisme, een uitbraak van besmettelijke ziektes of grote verkeersongevallen.

Eens in de twee jaar is er een grootschalige oefening waaraan de hele hulpverlenings- en bestuurskolom meedoet. De oefening Voyager is de tweede oefening in Nederland die zo groot van opzet is.