Start Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV)

Dit is een gezamenlijk persbericht van de politie Amsterdam-Amstelland, de dienst Stadstoezicht en de Bestuursdienst Amsterdam

Amsterdam – Om de veiligheid in en rond het openbaar vervoer te verbeteren, gaat vanaf vrijdag 1 juni 2007 het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer aan de slag. Dit team is 150 mensen sterk en bestaat uit politiemensen en veiligheidsmedewerkers van de dienst Stadstoezicht. De operationele leiding is in handen van politie Amsterdam – Amstelland.

De werkzaamheden

De voornaamste taak van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer is het toezichthouden en handhaven van de openbare orde en veiligheid in en rond het openbaar vervoer. Dus toezichthouden en handhaven in metro’s, (snel)trams, bussen en op de stations. Zodra iemand overlast veroorzaakt of de veiligheid in het geding is, treden ze op en grijpen ze in. Daadkrachtig zodat de orde en veiligheid snel weer zijn hersteld en de reiziger weer veilig van het openbaar vervoer kan gebruikmaken.

Het GVB blijft verantwoordelijk voor zaken als kaartcontrole, de schoonmaak van trams, bussen, metro’s en stations en het materieel.

Herkenbaarheid en huisvesting

De leden van het team dragen opvallend gele jassen. Hierdoor zijn ze voor reizigers eenvoudig te herkennen. Het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer werkt vanuit een politiebureau, maar is natuurlijk vooral te vinden in en rond het openbaar vervoer.

Communicatie

Om de reizigers in het openbaar vervoer in de regio Amsterdam-Amstelland te informeren over het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer, is een introductiecampagne ontwikkeld. Deze campagne bestaat uit posters en billboards in het openbaar vervoer en op de stations, advertenties in dagblad Metro, en flyers die worden uitgedeeld aan reizigers in het openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam