Congres Sociale Veiligheid 15 mei 2007

Blijvende aandacht noodzakelijk

Ede – Sociale veiligheid in de verplaatsingsketen. Waar gaat het goed en waar kan het beter? Op 15 mei 2007 in Triavium in Nijmegen komen de verschillende aspecten van de keten aan bod.

Sociale Veiligheid in de openbare ruimte is een onderwerp dat velen bezighoudt. Zowel burgers, beleidsambtenaren als politici buigen zich dagelijks over de veiligheid in de openbare ruimte, evenals in het openbaar vervoer.

De laatste jaren zijn vele projecten opgestart en instrumenten ontwikkeld om de veiligheid in het openbaar vervoer en de openbare ruimte te verbeteren. Voor bedrijventerreinen, kantoren-, winkel- en uitgaansgebieden zijn keurmerken veilig ondernemen ontwikkeld. Voor woongebieden het politiekeurmerk veilig wonen. Er zijn kenniscentra opgericht als het Centrum voor Criminaliteitspreventie en het kenniscentrum Sociale Veiligheid en Mobiliteit, die decentrale overheden en andere belanghebbenden ondersteunen. De inspanningen lijken een positief effect te hebben: de veiligheidsbeleving is toegenomen.

Persoonsgerelateerde criminaliteit, overlast en subjectieve veiligheid hebben invloed op het (verplaatsings-) gedrag van mensen; welke route neem ik op welk tijdstip. Zo kan een onveilige situatie in een bepaald gebied of op een bepaalde locatie leiden tot het gebruik van den auto in plaats van het openbaar vervoer of het kiezen van een ander winkelcentrum.

Onoverzichtelijke paden, slecht toegankelijke locaties, slecht verlichte ingangen, onveilige situaties en/of combinaties hiervan dragen bij aan het gegeven dat veel reizigers zich onveilig voelen. Van belang is dat de hele verplaatsingsketen (inrichting, uitstraling, beheer en onderhoud, evenals toezicht) als sociaal veilig wordt ervaren. Dit is zo sterk als de zwakste schakel: inspanningen gericht op het verbeteren van de Sociale Veiligheid op het station of in de voertuigen zijn slechts ten dele effectief als bijvoorbeeld de looproute door het woon-, werk- of winkelgebied als onveilig wordt ervaren.

Op dinsdag 15 mei 2007 organiseert CROW in samenwerking met Ecorys het Congres Sociale Veiligheid. Het Congres Sociale Veiligheid besteedt in het plenaire ochtendprogramma aandacht aan het Handboek Sociale Veiligheid, dat eveneens in mei 2007 verschijnt. Daarnaast komen sociale veiligheid in het ontwerpproces en in de praktijk aan bod. Het middagprogramma vindt deels plenair en deels parallel plaats. In de sessies staan sociale veiligheid in verblijfsgebieden, op OV-vervoersknooppunten en in voertuigen centraal.

Het congres is bedoeld voor gemeenten, adviesbureaus, architecten en stedenbouwkundigen. Het congres biedt een handvat als het gaat om het aspect veiligheid bij ontwerp, (her-)inrichting en onderhoud/beheer van openbare ruimten in relatie tot een veilige (openbaar) vervoerketen.

Deelname
De kosten voor deelname aan het Congres Sociale Veiligheid bedragen € 345,- (exclusief btw). Bij deze prijs zijn inbegrepen koffie/thee, lunch, een hapje en drankje na afloop en de publicatie ‘Handboek Sociale Veiligheid’. Tot 14 april 2007 betaalt u niet € 345,- maar € 295,- (exclusief btw).

<br>Ook is het mogelijk om met een stand deel te nemen aan de kennismarkt. De kosten voor deelname aan de kennismarkt bedragen € 650,- (exclusief btw).
<br>

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW