Herbenoeming voorzitter Onderzoeksraad Veiligheid

Den Haag – De ministerraad heeft er op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer Van Vollenhoven voor te dragen voor
herbenoeming als voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid. De herbenoeming gaat in per 1 februari 2007 en geldt voor een periode van vier jaar. De heer Van Vollenhoven
is sinds de oprichting van de Onderzoeksraad op 1 februari 2005 voorzitter.

De ministerraad heeft tevens ingestemd met de voordracht voor herbenoeming van de heer
Hulsenbek als plaatsvervangend voorzitter. Ook deze herbenoeming gaat op 1 februari 2007
in en geldt eveneens voor een periode van vier jaar.