VolkerWessels beschermt rechten werknemers

VolkerWessels en BWI sluiten internationale overeenkomst over rechten werknemers

Rotterdam – VolkerWessels en Building and Wood Workers International (BWI) hebben op 22 januari 2007 een overeenkomst ondertekend die betrekking heeft op bescherming van de rechten van medewerkers bij alle bedrijfsonderdelen van VolkerWessels. Ondertekenaars zijn Herman Hazewinkel, voorzitter van de raad van bestuur van VolkerWessels, secretaris-generaal mevrouw Anita Normark namens BWI, Dick van Haaster, voorzitter FNV Bouw en Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Hout en Bouw.

Met deze overeenkomst benadrukt VolkerWessels onder meer dat de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd binnen open democratische verhoudingen en eerlijke onderhandelingsprocedures met representatieve vakorganisaties. Tijdens de ondertekening gaf Herman Hazewinkel aan zeer te hechten aan goede verhoudingen met vakorganisaties en deze belangrijk te vinden voor de reputatie van VolkerWessels. Door ondertekening van de overeenkomst onderschrijft het concern de noodzaak tot het in acht nemen van de fundamentele principes van de mensenrechten zoals gedefinieerd in de Universele verklaring van de rechten van de mens (1948), de ILO-verklaring (International Labour Organisation) van de rechten van de werknemers en de ILO-tripartiete verklaring van de principes betreffende multinationale ondernemingen en sociale dialoog (2000) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de wijze waarop VolkerWessels en BWI zullen samenwerken bij sociale thema’s (waaronder de vrije keuze van werk, geen discriminatie, geen kinderarbeid, de zorg voor een goed werkklimaat en goed werkgeverschap).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV