Beleidsdoorlichting Aanvalsplan Sociale Veiligheid OV

Den Haag – Op 19 december 2006 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de integrale beleidsdoorlichting van het Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer.

Hieronder leest u de volledig brief br.3395 Integrale Beleidsdoorlichting Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer.

Geachte voorzitter,

In oktober 2006 heb ik uw Kamer de evaluatie van het Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer toegezonden (kamerstuk 28642 2006-2207 nr 16). Daarbij is aangegeven dat integrale beleidsdoorlichting, conform de Regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie 2006 (staatscourant 28 april 2006, nr 83/pag 14) – waarvoor de reeds toegezonden evaluatie een belangrijke basis vormt – separaat aan uw Kamer zal worden toegezonden. De integrale beleidsdoorlichting [1] treft u hierbij aan.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

[1] Vanwege de eis van onafhankelijkheid is deze doorlichting door een externe partij verricht. De kosten daarvan bedragen € 8640,00 exclusief BTW

Bijlage br.3395 Integrale Beleidsdoorlichting Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Evaluatie Aanvalsplan Sociale Veiligheid OV

Beleidsdoorlichting Aanvalsplan Sociale Veiligheid OV | Infrasite

Beleidsdoorlichting Aanvalsplan Sociale Veiligheid OV

Den Haag – Op 19 december 2006 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de integrale beleidsdoorlichting van het Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer.

Hieronder leest u de volledig brief br.3395 Integrale Beleidsdoorlichting Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer.

Geachte voorzitter,

In oktober 2006 heb ik uw Kamer de evaluatie van het Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer toegezonden (kamerstuk 28642 2006-2207 nr 16). Daarbij is aangegeven dat integrale beleidsdoorlichting, conform de Regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie 2006 (staatscourant 28 april 2006, nr 83/pag 14) – waarvoor de reeds toegezonden evaluatie een belangrijke basis vormt – separaat aan uw Kamer zal worden toegezonden. De integrale beleidsdoorlichting [1] treft u hierbij aan.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

[1] Vanwege de eis van onafhankelijkheid is deze doorlichting door een externe partij verricht. De kosten daarvan bedragen € 8640,00 exclusief BTW

Bijlage br.3395 Integrale Beleidsdoorlichting Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Evaluatie Aanvalsplan Sociale Veiligheid OV