Uniek baggerwerk in binnenstad Haarlem afgesloten

Deventer – Maandag 11 december 2006 is één van de grootste Nederlandse baggerprojecten in stedelijk gebied, in Haarlem, feestelijk afgesloten. Wethouder Maarten Divendal van Haarlem en hoogheemraad Wim van der Hoeven van het hoogheemraadschap van Rijnland verrichtten de slothandeling. Advies- en ingenieursbureau Tauw tekende voor het complexe uitvoeringsplan en baggerbestek, directievoering en toezicht.

De genodigden arriveerden per boot bij de laatste baggerstelling in het Noorder Buiten Spaarne. Tijdens de boottocht gaf de projectleider van Tauw, Erik Labee, een toelichting op het succesvol verlopen complexe project. Wethouder Maarten Divendal van Haarlem en hoogheemraad Wim van der Hoeven van het hoogheemraadschap van Rijnland verrichtten de slothandeling door het boven water tillen van een vat schoon water: symbolisch voor een betere waterkwaliteit en een betere berging en doorvaart. Dit waren immers de hoofddoelen van het verwijderen van 525.000m3 bagger.

De gemeente Haarlem en Hoogheemraadschap van Rijnland stelden een aantal jaren geleden vast dat het vaarwegbeheer, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit van de stadswateren een groot probleem gingen vormen. Daarom heeft Haarlem samen met het Hoogheemraadschap het initiatief genomen tot een grootschalige aanpak. Over een afstand van 30 kilometer moest 525.000 m3 bagger worden verwijderd. Ongeveer 60% daarvan was licht verontreinigd (klasse 2), de rest was sterker verontreinigd (klasse 3 en 4).

Dit baggerwerk was ook zeer complex te noemen, niet in de laatste plaats door het grote aantal actoren. Omwonenden, bewoners van woonboten, gemeentelijke instanties, beroepsvaart en kabels- en leidingenexploitanten, zijn allemaal betrokken bij de voorbereiding. Met hun inbreng heeft Tauw het uitvoeringsplan opgezet en de bestekken geschreven. Hierin werd onder andere. aandacht besteed aan aspecten als stabiliteit van kades, beschoeiingen en andere kunstwerken, afstemming met werken van derden, beroeps- en pleziervaart, ecologische waarden van watergangen en veiligheidsaspecten.

Tauw is een onafhankelijk, internationaal opererend advies- en ingenieursbureau, gespecialiseerd in de inrichting, verbetering en instandhouding van de fysieke omgeving, het milieu en de infrastructuur. Vanuit een breed scala aan disciplines werken 1000 medewerkers aan projecten voor overheid en bedrijfsleven. Tauw is toonaangevend op het gebied van studies, advies, ontwerp en metingen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Uniek baggerwerk in binnenstad Haarlem van start

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep