Laatste chloortrein rijdt door Nederland

Den Haag – De laatste chloortrein van het chemieconcern Akzo Nobel (de grootste producent van chloor in Nederland) is op 10 augustus 2006 van Hengelo naar Duitsland gereden. Daarmee is een einde gekomen aan de omstreden chloortransporten, die sinds de jaren zeventig hebben plaatsgevonden.

Het kabinet wil nieuwe structurele transporten van chloor via het spoor voorkomen. Incidenteel kunnen in de toekomst nog wel chloortreinen door Nederland rijden, bijvoorbeeld als chloorfabrieken tijdelijk stilgelegd moeten worden. In de zogenoemde Ketenstudies van het ministerie van VROM staan maatregelen om de productie, transport en opslag veiliger te maken. De Ketenstudies gaan ervan uit dat er zo min mogelijk gevaarlijke stoffen door Nederland getransporteerd worden.

Eind 2002 bereikten Akzo Nobel en de ministeries van VROM en Economische Zaken een akkoord over het beëindigen van de chloortransporten door Nederland; de zogeheten chloordeal. In het convenant werd afgesproken dat de productie en de verwerking van chloor in Nederland voortaan op één locatie zal plaatsvinden, zodat transport overbodig is. De afspraak kon mede gemaakt worden dankzij een bijdrage van 65 miljoen euro van de overheid.

Tegen de chloortreinen, die jaarlijks 50.000 tot 60.000 ton chloor vervoeren, is jarenlang geprotesteerd vanwege de risico’s voor met name de dorpen en steden waar de treinen ’s nachts doorheen rijden. Toch is chloor onmisbaar. Chloor wordt bijvoorbeeld verwerkt in cosmetica, cd’s, contactlenzen en geneesmiddelen. Chloor is vanwege de giftigheid ook een van de gevaarlijkste stoffen die in Nederland in grote hoeveelheden over het spoor vervoerd werden.

Meer informatie over Ketenstudies: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=21959
Download Ketenstudies ammoniak, chloor en lpg:
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=w497

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM