IVW werkt samen met markt bij toezicht zeevaart

Den Haag – Certificaten voor zeeschepen kunnen per 1 augustus 2006 door private klassenbureaus uitgegeven worden. De Inspectie Verkeer en Waterstaat en zeven klassenbureaus tekenden op 1 juni 2006 in Rotterdam een contract waarin dit geregeld is.

Een zeeschip krijgt certificaten als bewijs dat het aan nationale en internationale regels voor veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden voldoet. Het uitvoeren van een deel van de inspecties die hiervoor nodig zijn, was al aan klassenbureaus uitbesteed. Nieuw is dat de klassenbureaus nu ook het mandaat hebben om de meeste certificaten zelf af te geven. Dit stelt de inspectie in de gelegenheid om gebaseerd op risicoanalyses meer aandacht te schenken aan onderwerpen zoals security, bemanningen en milieu. De inspectie blijft eindverantwoordelijk voor de certificering.

De certificering van tankers en passagiersschepen blijft vanwege de maatschappelijke risico’s deels bij de inspectie. De inspectie houdt het toezicht op de klassenbureaus en de door de klassenbureaus gecertificeerde schepen onder andere door steekproefsgewijze inspecties.

Klassenbureaus zijn wereldwijd opererende organisaties die van oudsher de constructies van schepen en de technische installaties aan boord inspecteren. Ook in andere landen besteedt men de certificering van schepen steeds vaker aan klassenbureaus uit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)