Dijken beschermd tegen muskusratten

Muskusrat- en beverratbestrijding vorig jaar effectief

‘s-Hertogenbosch – In 2005 was, net als voorgaande jaren, de muskusratten-bestrijding in Brabant volledig beheersbaar. Ook de beverratbestrijding verloopt naar wens. De provincie bestrijdt de muskus- en beverratten preventief, om zo schade aan dijken te voorkomen.

Hoe minder ratten er gevangen worden, des te beter is de situatie. Immers, als er veel ratten gevangen worden, betekent dat dat er ook veel ratten aanwezig zijn. Gedeputeerde Janse de Jonge: “Ik ben erg blij dat we wederom erg weinig ratten hebben gevangen. Het gaat hier tenslotte om de veiligheid van Brabant: de ratten kunnen ongelofelijke schade aan de dijken veroorzaken!”

Het afgelopen jaar konden de Brabantse bestrijders de muskusrattenpopulatie op een laag niveau houden. In 2005 zijn 4.209 muskusratten gevangen. Dat is ruim 12% minder dan in 2004. Er is sinds meerdere jaren geen sprake van onaanvaardbare schade als gevolg van graverij of vraat door de muskusrat. Ongeveer 40% van de gevangen muskusratten komt uit de twee à drie kilometer brede strook langs de provinciegrens. In deze gebieden worden daarom meer uren geïnvesteerd dan in het centrale gedeelte van Noord-Brabant.

In Brabant verloopt de bestrijding van de beverrat – een ander dier dat schade aan de dijken kan veroorzaken – eveneens naar wens. Het aantal gevangen beverratten in 2005 was 134, globaal de helft van de vangsten in 2004. De verspreiding van de beverrat over Brabant en geheel Nederland is afgenomen.

Begin 2006 is er een tweejarig landelijk onderzoeksprogramma gestart naar het nut en de noodzaak van de bestrijding van muskus- en beverratten en de mogelijke alternatieven voor bestrijding. Deze discussie komt waarschijnlijk omstreeks de eerste helft van 2007 in Brabant aan de orde. Tot die tijd continueert de Provincie de bestrijding zoals die nu plaatsvindt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant