Nederlandse expertise en 1 miljoen euro voor Suriname

Den Haag – Om de eerste nood te lenigen in het door overstromingen getroffen Suriname, maakt minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) een miljoen euro over naar de VN-Ontwikkelingsorganistie (UNDP). Nederland heeft ook een deskundige van het RIVM beschikbaar gesteld voor het VN-verkennings- en coordinatieteam (UNDAC). De Surinaamse regering heeft aangegeven ook behoefte te hebben aan deskundigheid op het gebied van crisismanagement, watermanagement, sanitaire voorzieningen, volksgezondheid, openbare orde en veiligheid. Nederland heeft dit soort expertise in huis en is bezig een Nederlands expertteam samen te stellen om Suriname te ondersteunen bij de hulpoperatie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert de hulpverlening van de Nederlandse overheid aan Suriname. Hierbij zijn naast Buitenlandse Zaken de ministeries van Defensie, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid Welzijn en Sport, VROM, Binnenlandse Zaken en Justitie betrokken. De Nederlandse gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en VNG-International willen Suriname ook helpen en doen dat in nauw overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Paramaribo.

Suriname heeft zelf de leiding over de hulpoperatie. Het Nationaal Coordinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is met de coordinatie van de hulpoperatie belast. De Nederlandse ambassadeur in Paramaribo neemt deel aan het dagelijks donoroverleg onder leiding van de VN-Ontwikkelingsorganisatie. De VN vertegenwoordigt de donoren in het NCCR.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken