Keuringen van hijskranen verschillen te veel

Den Haag – Een aantal keuringsinstellingen voor hijskranen keurt te verschillend. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen, waarbij zij zes gebreken liet aanbrengen in twee hijskranen. Geen enkele instelling vond alle gebreken. Dit levert risico’s op voor de veiligheid. Ook heeft de inspectie vastgesteld dat de ene instelling veel gemakkelijker certificaten verleent dan de andere. De inspectie heeft ook de keuringsinstellingen voor liften onderzocht. Zij krijgen wel een goede beoordeling. Dat staat in het rapport Controle in concurrentie dat is verschenen op 11 mei 2006 . Uitvoering periodieke keuring en certificatie van kranen en liften.

De inspectie heeft ook bekeken wat de eigenaren van de kranen en liften doen met gerapporteerde gebreken naar aanleiding van de keuring. Zonder geldig certificaat mogen kranen en liften namelijk niet worden gebruikt. Uit een enquête onder kraaneigenaren komt naar voren dat een kwart van hen dit soms toch doet. Lifteigenaren bevestigden dat minder vaak. Verder blijkt uit dossiers van de keuringsinstellingen dat met ongeveer de helft van de gebreken die bij keuringen werden vastgesteld, na zes maanden nog niets was gedaan. Het helpt als keuringsinstellingen een rappel sturen naar de eigenaar, maar dat is niet verplicht en niet alle instellingen doen dat.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft certificatie- en keuringsinstellingen aangewezen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. De instellingen verlenen certificaten voor bijvoorbeeld hijskranen en liften. Er zijn zeven instellingen voor kraankeuringen en vier instellingen voor liftkeuringen onderzocht. Ten tijd van het onderzoek waren dat alle door de staatssecretaris aangewezen cki’s op dit terrein. Elk jaar keuren zij ongeveer 55.000 liften en 2.200 hijskranen. De instellingen concurreren met elkaar om keuringsopdrachten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Werk en Inkomen (IWI)