EVO: Hoge kosten door EU-norm terreurdreiging

Zoetermeer – De Europese Commissie heeft naar aanleiding van de terreurdreiging een voorstel gepubliceerd dat moet zorgen voor een verminderd risico op terroristische aanslagen bij het vervoer van goederen. EVO vreest dat dit voorstel leidt tot een versnipperde aanpak binnen de lidstaten met als gevolg hoge kosten voor het bedrijfsleven. Er zijn schattingen dat de kosten van logistiek met 10% toenemen als gevolg van nieuwe regelgeving.

Algemeen directeur Dick van den Broek Humphreij: “Natuurlijk moeten we het vervoer van goederen zo veilig mogelijk maken. Maar de tendens tot regulering onder druk van de publieke opinie en de Verenigde Staten leidt al gauw tot schijnveiligheid. Het gevaar is groot dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid van en de flexibiliteit binnen de logistieke keten. Meer controles binnen de grenzen van de EU betekenen een verdere ondermijning van de doelstelling van Europa de sterkste economische macht ter wereld te maken.”

De lidstaten moeten het voorstel uitwerken en een certificeringsysteem ontwerpen. Bedrijven die verregaande maatregelen nemen om hun logistieke keten te beveiligen, komen in aanmerking voor een certificaat. Daardoor krijgen deze ondernemers met minder controles van hun goederen te maken, maar dan moeten zij wel eerst aan strenge eisen voldoen. EVO vreest dat de lidstaten elk verschillende eisen opstellen en stelt de vraag of deze vrijheid wel aan de lidstaten moet toekomen. Een geharmoniseerde aanpak is essentieel om de kosten voor het bedrijfsleven te beperken.

Het aanvragen van een kwaliteitslabel gebeurt op vrijwillige basis. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten ondernemers maatregelen nemen gericht op beveiliging van
(parkeer-)terreinen, verzegeling van lading en screening van personeel. Als lokkertje wordt aan bedrijven een voorrangsbehandeling toegezegd: snellere en minder frequente controles bij vervoer binnen de EU.

EVO betwijfelt of deze zogeheten ‘green lane’ ook als zodanig wordt ervaren door bedrijven. Het voordeel voor ondernemers ontstaat slechts als niet-gecertificeerde bedrijven onderworpen worden aan toenemende controles. De gehele opsporingscapaciteit zou dan worden gericht op de niet gecertificeerde goederenstromen. Maar ook die bedrijven krijgen dan te maken met extra kosten, bijvoorbeeld als gevolg van vertraagde levering door intensieve controles. Het risico bestaat dus dat bedrijven hoe dan ook veel moeten investeren om slechts een relatief gering voordeel te behalen. De bekende sigaar uit eigen doos.

De voorstellen reppen wel over de kostenneutraliteit bij de lidstaten. De kostenkant bij het bedrijfsleven komt evenwel niet aan de orde. Door alleen te focussen op de voordelen voor de overheden ontstaat een incompleet beeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO