EC: Inspanningen verkeersveiligheid opdrijven

Brussel, België – De Europese Commissie heeft vandaag de balans opgemaakt van de strijd tegen de verkeersonveiligheid die sinds 2001 in Europa wordt gevoerd. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt, vooral in bepaalde lidstaten. Het aantal verkeersdoden op de Europese wegen is in 2005 met meer dan 8.000 gedaald ten opzichte van 2001. Deze daling is echter ontoereikend; de doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2010 met de helft te verminderen, zal alleen worden gehaald als de nationale en Europese inspanningen worden opgedreven.

“De geboekte vooruitgang moet alle betrokken aansporen om nog meer inspanningen te leveren”, verklaarde Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie bevoegd voor vervoer.

Sinds 2001, en mede dankzij het in 2003 vastgestelde Europese actieprogramma voor verkeersveiligheid, is de Europese Unie erin geslaagd verkeersveiligheid helemaal bovenaan de politieke prioriteiten van de lidstaten te plaatsen. Zo hebben verscheidene lidstaten, die dit nog niet eerder hadden gedaan, verkeersveiligheidsplannen opgesteld waarin ook vaak de gemeenschappelijke doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2010 met de helft te verminderen, is overgenomen.
Dit zijn de belangrijkste vaststellingen van de balans die halverwege is opgemaakt:

  • In de landen die nu deel uitmaken van de Europese Unie vielen in 2001 50.000 verkeersdoden. De gemeenschappelijke doelstelling, die in 2001 is vastgesteld en na de uitbreiding van 2004 is geactualiseerd, is dit cijfer tegen 2010 te doen dalen tot hoogstens 25.000. In 2005 vielen 41.600 verkeersdoden. Deze daling met 17,5% over 4 jaar is ontoereikend. Als de daling zich tegen dit tempo voortzet zullen er in 2010 nog steeds 32.500 slachtoffers vallen in plaats van het beoogde maximum van 25.000.
  • De verschillen tussen de lidstaten zijn groot: het verschil tussen de best en de slechtst presterende landen varieert van 1 tot 3 verkeersdoden per miljoen inwoners en van 1 tot 5 verkeersdoden per miljoen personenauto’s.
  • De landen die, wat het aantal verkeersslachtoffers per miljoen inwoners en per miljoen personenauto’s betreft, beter presteren dan het Europese gemiddelde zijn Malta, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, Duitsland en Finland. De landen die het slechtst presteren voor deze twee indicatoren zijn Polen, Portugal, Griekenland, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Cyprus en Tsjechië.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie