EPN bijeenkomst Veiligheid in de informatiesamenleving

Den Haag – EPN organiseert een bijeenkomst, die met recht de benaming ‘spectaculair verdient: Veiligheid in de informatiesamenleving op woensdag 15 maart 2006. Ontvangst 14:00 uur, aanvang 14:30 uur, borrel 16:30 uur, Museum voor Communicatie, Zeestraat 80-82, Den Haag.

Deze bijeenkomst over veiligheid, media en overheid wordt spectaculair vormgegeven door vijf mediarebellen (zie voor een eerder optreden connect.waag.org Gebruikmakend van diverse media belichten zij het onderwerp van verschillende kanten. Doel van de bijeenkomst is te komen tot een aantal vragen en antwoorden over de relatie tussen media, (angst voor) terrorisme en veiligheid(sbeleving).

Theo van Gogh is Nederlands eerste en tot nu toe enige dodelijke slachtoffer van terrorisme; in 2006 gaat een bedrag van zevenendertig miljoen euro naar terrorismebestrijding. Kijken we naar de doden in het verkeer dan vielen er 881 doden te betreuren in 2004; en de beheersing van veiligheidsrisico’s in het verkeer staat in 2006 voor ‘slechts’ vijfentwintig miljoen euro op de begroting.

Cameratoezicht, gekoppelde databestanden, de burgerservicepas, de verplichting dataverkeer voor langere tijd te bewaren; het is een greep uit de regelgeving die voor het gemak en veiligheidsgevoel van de burger in het leven is geroepen. Maar wat is dat, dat veiligheidsgevoel? Waar wordt dat veiligheidsgevoel gemaakt? En kan een overheid wel een veiligheidsgevoel verzorgen?

U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst per e-mail bij info@epn.net

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EPN Platorm informatiesamenleving