Akkoord over veiligheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn

Amsterdam – De Vereniging de Bovengrondse en het Projectbureau Noord/Zuidlijn van de gemeente Amsterdam hebben op 8 februari 2005 overeenstemming bereikt over de veiligheidsmaatregelen van de Noord/Zuidlijn.

Er is overeenstemming over het safe haven-concept en het ontwerp van de tunnels en stations. Afgesproken is een aantal verbeteringen door te voeren op het gebied van afvoer van rook en warmte, evacuatiemogelijkheden en brandveiligheid van stations, tunnels en materieel.

Tjerk Dalhuisen (Vereniging de Bovengrondse): “De Noord-Zuidlijn voldeed niet aan de internationale veiligheidseisen. Het ontbreken van vaste trappen als alternatieve vluchtroute is een unicum. Met het nu overeengekomen pakket aan maatregelen is een aanvaardbare oplossing gevonden. Voor de beste oplossing met ruime vluchtroutes is te weinig ruimte in het ontwerp.”

Wethouder Mark van der Horst (Verkeer en Vervoer): “Het akkoord met de Bovengrondse maakt een eind aan een langlopende discussie over het veiligheidsconcept en de veiligheidsmaatregelen van de Noord/Zuidlijn. Ik ben blij dat de Bovengrondse nu het safe haven-concept onderschrijft en dat er gezamenlijk nog verbeteringen zijn gevonden van ons goede ontwerp. De Noord/Zuidlijn krijgt een uniek en zeer uitgebreid pakket veiligheidsmaatregelen.”

Onderzoek
In oktober 2004 besloten de Vereniging de Bovengrondse en het Projectbureau Noord/Zuidlijn een onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van de stations, tunnels en treinen van de Noord/Zuidlijn. Doel van het onderzoek was te bepalen welke maatregelen nodig waren om de veiligheid te verbeteren. Overeenstemming daarover tussen beide partijen zou er toe kunnen leiden dat tussenkomst van de rechter in de toekomst niet meer nodig is. De vereniging en de gemeente voeren al jaren juridische procedures over de veiligheid van de metrolijn.

Safe haven-concept
Het veiligheidsconcept van de Noord/Zuidlijn is het safe haven-concept. De essentie hiervan is dat treinen bij calamiteiten doorrijden naar het volgende station waar alle voorzieningen aanwezig zijn voor een snelle evacuatie van de passagiers. Over dit basisidee achter de veiligheid van de Noord/Zuidlijn bestaat tussen beide partijen geen verschil van mening meer.

Aanvullende maatregelen
Onderdeel van het onderzoek was onder andere een veiligheidsconferentie op 26 februari 2005 in de Beurs van Berlage waar een panel van internationale deskundigen zich over de discussiepunten boog. De bevindingen van de conferentie en de vervolgonderzoeken die daaruit voortkwamen hebben uiteindelijk geleid tot voorstellen voor aanvullende maatregelen ter verbetering van de veiligheid in de Noord/Zuidlijn.

Over deze maatregelen hebben de Bovengrondse en het projectbureau overeenstemming bereikt:

  • er komen extra rookschermen in de stations om de verspreiding van rook en warmte tegen te gaan
  • de afvoerinstallaties van rook en warmte worden verzwaard en geautomatiseerd
  • in de stations Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan komen extra vluchtroutes via de trappenhuizen voor het onderhoud van het station
  • er worden brandwerende deuren en extra brandveilige bekabeling aangebracht
  • de toekomstige metrotreinen zullen voldoen aan zware eisen, een eventuele brand mag zich niet snel verspreiden
  • er komt een safetymanager die toeziet op de veiligheid van het Amsterdamse metronet.

De uitvoering van deze maatregelen past in de uitvoeringsplanning van de Noord/Zuidlijn. De kosten bedragen totaal ongeveer 4 miljoen euro.

Rapportage
De uitkomsten van het onderzoek en de besprekingen tussen de vereniging en het projectbureau worden verwerkt in een rapportage die binnenkort aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Zodra de gemeenteraad instemt met de rapportage gaat het akkoord van kracht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Noord-Zuidlijn Amsterdam (Noord - WTC)