VNG: dilemma vanwege aardgastransportleidingen

De VNG krijgt regelmatig vragen van gemeenten over de aanwezigheid van buisleidingen. Veelal betreft het aardgastransportleidingen. Gemeenten hanteren de wettelijk vastgelegde bebouwingsafstanden uit 1984. Nieuwe berekeningen tonen aan, dat de risicoafstanden groter kunnen zijn.

De VNG vindt dat gemeenten niet voor de gevolgen van een nieuwe berekeningsmethode moeten opdraaien. Zo veel mogelijk risicoreducerende maatregelen moeten aan de bron worden genomen. De eigenaar van de leidingen, Gasunie, zal de knelpunten moeten saneren, aldus de VNG.

De VNG dringt er bij het Rijk (VROM) en de Gasunie op aan om hun verantwoordelijkheid snel op te pakken. De Gasunie dient samen met gemeenten afspraken te maken over sanering en maatregelen.

Indien dit niet vrijwillig gebeurt vraagt VNG van het Rijk dit op korte termijn met wetgeving af te dwingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG Ver. van Nederlandse Gemeenten