Veiligheid in Amsterdams openbaar vervoer verbeterd

De sociale veiligheid in en om het Amsterdamse openbaar vervoer is de afgelopen jaren verbeterd: Reizigers en personeel van het GVB voelen zich veiliger en zijn minder vaak het slachtoffer van criminaliteit en geweld. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage 2004-2005. Ook de overlast (van andere mensen) is gedaald. De maatregelen uit het Convenant Stationseiland en het Veiligheidsarrangement zijn succesvol: Het aantal overlastveroorzakers op de stations CS, Nieuwmarkt, Waterlooplein, Weesperplein, Wibautstraat en Amstel is gedaald van 350 in 2003 naar een enkele nu. Samenwerkende partijen én passanten zijn enthousiast over de aanpak, blijkt uit onderzoek.

Resultaten
Wethouder Mark van der Horst (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur): “Reizigers voelen zich steeds veiliger, dat is mooi. Maar nog steeds mijden veel mensen het openbaar vervoer, dus er is nog veel werk aan de winkel. Bovendien is het aantal zwartrijders de afgelopen tijd wel gestegen, vooral bij metro en tram. Ik verwacht dat de poortjes op de metrostations hier verandering in brengen. Daarnaast heeft de gemeente veel geld beschikbaar gesteld voor extra toezicht om dit probleem op te lossen. Het GVB heeft echter aangegeven dat het bedrijf recentelijk moeite heeft om conducteurs te vinden. Ik hoop dat dat probleem snel wordt opgelost.”

Reizigers zijn vaker slachtoffer in voertuigen dan op halten of stations. Opvallend is dat men zich juist op de halten en stations minder veilig voelt. Ongeveer drie op de tien reizigers vermijden het openbaar vervoer op bepaalde tijden of trajecten. Het vermijdingsgedrag is het grootst in de metro, gevolgd door de tram en bus.

Convenant Stationseiland en Veiligheidsarrangement
In het Convenant Stationseiland uit 2003 en het Veiligheidsarrangement van 2005 hebben diverse partijen afgesproken beter samen te werken aan de verbetering van toezicht en handhaving op het Stationseiland en de metrostations, inclusief NS station Amstel. De gemeente werkt nauw samen met partijen als de KLPD, de regiopolitie, het parket Amsterdam, de GGD en vervoerbedrijven. Het gaat om meer kaartcontrole, afsluiting van uitgangen, en de inzet van een sociaal-psychiatrische verpleegkundige voor de aanpak van overlastgevende personen op de stations van CS tot Amstel.

Overige maatregelen
De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het opknappen en schoonhouden van metrostations, het plaatsen van poortjes, extra cameratoezicht en meer menselijk toezicht. In 2006 wordt de OV-politie ingesteld, een herkenbare organisatie die zich exclusief zal bezighouden met de veiligheid in het openbaar vervoer.

Nadere informatie is te vinden op www.eenveiligamsterdam.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam