Voortgang contractering stationsgebied Utrecht

Utrecht – De second opinion op de contracten voor het stationsgebied bevat bruikbare aanbevelingen, aldus het college. Het college onderschrijft de belangrijkste conclusies over de contracten met Corio, Jaarbeurs en NS Vastgoed. Juristenkantoor Simmons&Simmons voerde de afgelopen weken de second opinion uit in opdracht van de gemeenteraad. Het college vindt het waardevol dat de complexe contracten met frisse blik zijn beoordeeld. De uitkomst van de second opinion geeft het college vertrouwen in de voortgang van de contractering.

Het college onderschrijft de belangrijkste conclusies over de drie contracten in het rapport. Over het contract met Corio schrijft Simmons&Simmons: “Vanuit een strikt juridische optiek beschouwd, kan worden gesteld dat de BOO/BPO niet een onevenwichtige indruk maakt. Evenmin is sprake van een overeenkomst die ten nadele van de Gemeente afwijkt van overeenkomsten die andere overheden sluiten bij vergelijkbare complexe projecten. Veel bepalingen kunnen worden beschouwd als gebruikelijk bij dit type overeenkomsten.” De conclusie over het contract met NS Vastgoed is identiek. Simmons & Simmons stelt dat het afsprakenkader Jaarbeurs nog vertaald dient te worden in een bilaterale ontwikkelovereenkomst, hetgeen precies de bedoeling is.

Aanbevelingen in de second opinion voor verduidelijkingen en aanpassingen zijn waardevol voor het proces van contractering. Die aanbevelingen worden overgenomen, bijvoorbeeld door het overleg tussen gemeente en partners, dat essentieel is om de onderlinge samenhang tussen de ontwikkelingen in het gebied te bewaken, te formaliseren in de contracten.

Het college heeft zich inmiddels door een onafhankelijk bureau, De Brauw Blackstone Westbroek (DBBW) laten adviseren hoe invulling te geven aan de adviezen van Simmons&Simmons. Het advies van DBBW bevat enkele bruikbare aanbevelingen, onder andere om het contracteringsproces voortvarend voort te zetten.

Het college vertrouwt erop de contracten met Corio, NS Vastgoed en Jaarbeurs nog voor het kerstreces te kunnen ondertekenen. Ondertekening voor 31 december 2005 garandeert dat het Rijk de eerste € 49 miljoen van de rijksbijdrage aan het Utrechtse stationsgebied (totaal € 300 miljoen) in 2006 op de rekening van de stad stort.

Op naar een vernieuwd stationsgebied
Met de bilaterale ontwikkelovereenkomsten heeft Utrecht na vele jaren van planvorming eindelijk ‘onomkeerbare contracten’ voor haar stationsgebied. De stad kan daadwerkelijk gaan bouwen aan haar nieuwe stadscentrum. Het stationsgebied krijgt weer water in de singel, een OV-terminal waarin verschillende vormen van openbaar vervoer samenkomen, een ondertunneld Westplein, een Muziekpaleis met behoud van de grote zaal van het muziekcentrum en twee duidelijke oost-westroutes. Utrecht verwacht dat het nieuwe stationsgebied ruim 2.000 nieuwe arbeidsplaatsen met zich mee brengt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht