Extra impuls voor veiligheid OV Den Haag

Den Haag – Ook in 2006 verstrekt het stadsgewest Haaglanden 10 miljoen euro subsidie voor verbetering van de veiligheid in het openbaar vervoer. Dit bedrag wordt in de komende drie jaar met in totaal 3 miljoen verhoogd voor controles op de twee RandstadRail-lijnen tussen Den Haag en Zoetermeer. Dat blijkt uit het Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2006-2009 dat het dagelijks bestuur van het stadsgewest heeft vastgesteld. Daarnaast wordt er 6,5 miljoen besteed aan voorzieningen op de haltes van RandstadRail.

Portefeuillehouder Bruno Bruins van het stadsgewest: “De uitgaven voor sociale veiligheid werpen duidelijk hun vruchten af. Reizigers voelen zich steeds veiliger in het openbaar vervoer en het aantal incidenten en zwartrijders neemt af. Dat zeggen de cijfers. De waardering van de reiziger is gestegen van gemiddeld een magere 7,1 in 2002 naar een dikke 7,8 in 2004. In diezelfde drie jaar is het aantal incidenten met 13 procent verminderd en het aantal zwartrijders daalde in die tijd fors, en dat verhoogt het gevoel van veiligheid ook. Kortom: we gaan door op de ingeslagen weg en voor RandstadRail doen we iets extra’s, want we willen een goede start maken op de nieuwe lijnen die we van het Rijk en NS gaan overnemen.

Het jaarlijkse budget voor sociale veiligheid wordt ondermeer besteed aan salarissen voor controleurs en beveiligingsmedewerkers, opleiding en training, agressiebestrijding en het herstel van schade. De aanleg van RandstadRail voorziet bovendien in een aantal structurele maatregelen, zoals het plaatsen van camera’s, noodoproepvoorzieningen en omroepinstallaties op de haltes. In de RandstadRail-voertuigen worden door HTM ook camera’s geplaatst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag