Meer waakzaamheid bij de spoorwegen en in de metro

Den Haag – Het toezicht op de trein- en metrostations wordt verscherpt. Het personeel in deze bedrijven is gevraagd alert te zijn. Dit zijn de maatregelen die de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vandaag na besluit van minister Donner (ministerie van Justitie) in het kader van het alerteringssysteem heeft afgekondigd. Het dreigingsniveau voor de Spoorsector is één niveau verhoogd naar het niveau van ‘lichte dreiging’. De lokale en regionale autoriteiten en de betrokken vervoersbedrijven zijn ingelicht.

Er is geen concrete terroristische dreiging. Toch is er op basis van de dreigingsanalyse van de NCTb (die tot stand komt uit informatie van de inlichtingendiensten, politieorganisaties en andere open bronnen uit binnen- en buitenland) voldoende aanleiding gevonden om voor de spoorwegen, de metro’s in Amsterdam en Rotterdam en de trein- en metrostations enkele extra veiligheidsmaatregelen te treffen. De genomen maatregelen zijn gedeeltelijk zichtbaar en hebben vooral betrekking op het verhogen van de alertheid bij het personeel en de reiziger. De politie en de OV-bedrijven houden extra toezicht (zichtbaar en onzichtbaar). Daarnaast worden reizigers gevraagd hun bagage niet onbeheerd te laten staan en verdachte situaties bij het spoorweg- of metropersoneel te melden.

De afgekondigde maatregelen passen bij het lichte dreigingsniveau van het door de overheid ingestelde nationale alerteringssysteem. Dit systeem is bedoeld voor overheidsdiensten en bedrijfssectoren. Het stelt de autoriteiten in staat de situatie te controleren en maakt duidelijk welke mate van alertheid geboden is en welke maatregelen daarbij nodig zijn. Het alerteringssysteem kent een aantal niveaus: hoe groter de dreiging, hoe verder er wordt opgeschaald. De beveiligingsmaatregelen die op dit moment tot de dagelijkse praktijk behoren, gaan uit van een normale situatie. Dat is het basisniveau. Daarnaast worden de fases ‘lichte dreiging’, ‘matige dreiging’ en ‘hoge dreiging’ onderscheiden. Voor de sectoren Haven en Petrochemie (in Rotterdam-Rijnmond), het spoor en de waterleidingbedrijven is van de zomer het alerteringsniveau ‘basisniveau’ afgekondigd. Voor Schiphol geldt al het niveau: ‘lichte dreiging’. Sinds de aanslagen van 11 september 2001, zijn de maatregelen op alle luchthavens intensiever geworden.