Internationaal symposium hoogwaterbescherming

Den Haag – In Nijmegen vindt van 25 tot en met 27 mei 2005 het derde International Symposium on Flood Defence (ISFD3) plaats. Zo’n driehonderd beleidsmakers, beheerders, uitvoerders en onderzoekers, afkomstig uit ruim dertig landen, komen samen om kennis uit te wisselen en samenwerkingsverbanden te initieren over hoogwaterbescherming.

Overstromingen zijn wereldwijd de grootste natuurramp. Sinds het vorige ISFD 2002 in Peking zijn er 554 overstromingen geweest met een totale schade van 24 miljard dollar. Het aantal slachtoffers liep op tot 18.500. In deze cijfers zijn de schade en de slachtoffers als gevolg van de tsunami in december 2004 niet meegerekend.

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van VenW opent het symposium op woensdag 25 mei 2005. In haar speech gaat zij onder andere in op het huidige veiligheidsniveau in Nederland en de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Andere sprekers zijn Michel Jarraud van de World Meteorological Organization (over de benodigde integrale aanpak van overstromingen) en Catharine Day van de Europese Unie (over de Europese aanpak van overstromingsrisico op de Rijn en de Donau). Bert Keijts, directeur-generaal Rijkswaterstaat sluit vrijdag 27 mei 2005 het symposium af met conclusies en aanbevelingen voor het vierde Wereld Water Forum dat in maart 2006 in Mexico plaatsvindt.

Aansluitend aan de opening van het ISFD3, gaat in Nijmegen de burgemeestersconferentie van start. Ongeveer tachtig burgemeesters uit riviergemeenten in Duitsland, Frankrijk en Nederland komen samen in het kader van het Freude am Fluss-project. De resultaten uit deze conferentie zullen weer op het ISFD3 worden gepresenteerd.

Voor meer informatie over het symposium en het programma: www.ISFD3.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat