Uniek baggerwerk in binnenstad Haarlem van start

Deventer – Op 1 april 2005 werd het baggerproject in de binnenstad van Haarlem door de hoogheemraad en de wethouder officieel gestart. Het project is uniek te noemen omdat de verwerking van de baggerspecie openbaar op de markt is gebracht en door middel van een verwerkingsbestek Europees aanbesteed. Op 26 april 2005 organiseert Tauw voor relaties een excursie naar het baggerwerk.

De gemeente Haarlem en Hoogheemraadschap van Rijnland stelden een aantal jaren geleden vast dat het vaarwegbeheer, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit van de stadswateren een groot probleem ging vormen. Daarom heeft Haarlem samen met het Hoogheemraadschap het initiatief genomen tot een grootschalige aanpak. Over een afstand van 30 kilometer zal 525.000 m3 bagger worden verwijderd. Ongeveer 60% daarvan is licht verontreinigd (klasse 2), de rest is sterker verontreinigd (klasse 3 en 4).

De verwerking van de 525.000 m3 baggerspecie is op de markt gebracht door middel van een openbare Europese aanbesteding van een verwerkingsbestek. Het voordeel van deze vernieuwende aanpak is dat de afzet van de (verontreinigde) baggerspecie hiermee gegarandeerd is. Bovendien is hierdoor aanzienlijk bespaard op de kosten voor afzet en verwerking van de specie. Het verwerkingsbestek is na aanbesteding gebruikt als input voor het baggerbestek, dat eveneens door middel van een Europese aanbesteding op de markt is gebracht. Naast omvang is complexiteit een kenmerk van dit project. Niet in de laatste plaats door het grote aantal actoren. Omwonenden, bewoners van woonboten, gemeentelijke instanties, beroepsvaart en kabels- en leidingenexploitanten, zijn allemaal betrokken bij de voorbereiding. Met hun inbreng heeft Tauw het uitvoeringsplan opgezet en de bestekken geschreven. Hierin werd onder andere. aandacht besteed aan aspecten als stabiliteit van kades, beschoeiingen en andere kunstwerken, afstemming met werken van derden, beroeps- en pleziervaart, ecologische waarden van watergangen en veiligheidsaspecten.

De openingshandeling werd gedaan door John Steegh van hoogheemraadschap Rijnland en Ruud Gondel, wethouder van de gemeente Haarlem. De start van dit project werd gevierd met een kruikje “baggerbitter”. Op 26 april 2005 wordt een Baggernetdag rond het baggerwerk Haarlem georganiseerd. Tauw verzorgt ’s middags een excursie naar het baggerwerk.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemer De Vries en Van der Wiel. Zij zullen op meerdere locaties tegelijk baggeren. De uitvoering zal ruim een jaar in beslag nemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep