Percentage zwartrijders laag in groot deel OV

Den Haag РHet ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een nulmeting uit laten voeren naar het zwartrijden in het stads- en streekvervoer in 2004. De meting heeft plaatsgevonden in 64 concessiegebieden. Dit zijn delen van provincies en kaderwetgebieden waarin het openbaar vervoer door ̩̩n bepaalde vervoerder wordt verricht. De meting geeft een positief beeld voor 47 van de 64 concessies, daar is het zwartrijdpercentage namelijk lager dan 3 procent. In 17 concessies ligt het percentage boven de 3 procent. In ̩̩n geval ligt het zwartrijdpercentage boven de 10 procent. Bij deze 17 concessies beveelt Verkeer en Waterstaat de provincies en kaderwetgebieden aan om aanvullende maatregelen te nemen.

Met de meting is voor het eerst het zwartrijderpercentage in de bus, tram en metro in alle delen van het land op uniforme wijze gemeten. De nulmeting geeft een nauwkeurig en betrouwbaar inzicht in het percentage zwartrijders. Daarnaast is de nulmeting een goede basis voor de evaluatie van de effectiviteit van toekomstige maatregelen die zijn gericht op het tegengaan van zwartrijden in stads- en streekvervoer.

Het tegengaan van zwartrijden is een belangrijke factor om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren. Veel incidenten in het openbaar vervoer zijn namelijk gerelateerd aan zwartrijden. De aanpak van het zwartrijden is onderdeel van het ‘Aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Veel maatregelen zijn inmiddels in uitvoering, zoals de herintroductie van de conducteur en de inzet van controleteams. In de komende jaren worden nog meer maatregelen genomen die het zwartrijden verder moeten tegengaan, zoals de invoering van de OV-chipkaart in combinatie met toegangspoortjes op perrons. Verder stimuleert Verkeer en Waterstaat de concessieverleners en OV-bedrijven om tot een uniforme aanpak van het zwartrijden te komen en wordt gewerkt aan de invoering van reis- en verblijfsverboden voor notoire zwartrijders. Verkeer en Waterstaat stelt jaarlijks ruim 50 miljoen euro beschikbaar aan de concessieverleners voor de verbetering van de sociale veiligheid.

Meer informatie in het volledige rapport

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Percentage zwartrijders laag in groot deel OV | Infrasite

Percentage zwartrijders laag in groot deel OV

Den Haag РHet ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een nulmeting uit laten voeren naar het zwartrijden in het stads- en streekvervoer in 2004. De meting heeft plaatsgevonden in 64 concessiegebieden. Dit zijn delen van provincies en kaderwetgebieden waarin het openbaar vervoer door ̩̩n bepaalde vervoerder wordt verricht. De meting geeft een positief beeld voor 47 van de 64 concessies, daar is het zwartrijdpercentage namelijk lager dan 3 procent. In 17 concessies ligt het percentage boven de 3 procent. In ̩̩n geval ligt het zwartrijdpercentage boven de 10 procent. Bij deze 17 concessies beveelt Verkeer en Waterstaat de provincies en kaderwetgebieden aan om aanvullende maatregelen te nemen.

Met de meting is voor het eerst het zwartrijderpercentage in de bus, tram en metro in alle delen van het land op uniforme wijze gemeten. De nulmeting geeft een nauwkeurig en betrouwbaar inzicht in het percentage zwartrijders. Daarnaast is de nulmeting een goede basis voor de evaluatie van de effectiviteit van toekomstige maatregelen die zijn gericht op het tegengaan van zwartrijden in stads- en streekvervoer.

Het tegengaan van zwartrijden is een belangrijke factor om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren. Veel incidenten in het openbaar vervoer zijn namelijk gerelateerd aan zwartrijden. De aanpak van het zwartrijden is onderdeel van het ‘Aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Veel maatregelen zijn inmiddels in uitvoering, zoals de herintroductie van de conducteur en de inzet van controleteams. In de komende jaren worden nog meer maatregelen genomen die het zwartrijden verder moeten tegengaan, zoals de invoering van de OV-chipkaart in combinatie met toegangspoortjes op perrons. Verder stimuleert Verkeer en Waterstaat de concessieverleners en OV-bedrijven om tot een uniforme aanpak van het zwartrijden te komen en wordt gewerkt aan de invoering van reis- en verblijfsverboden voor notoire zwartrijders. Verkeer en Waterstaat stelt jaarlijks ruim 50 miljoen euro beschikbaar aan de concessieverleners voor de verbetering van de sociale veiligheid.

Meer informatie in het volledige rapport

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat