Veiligheidsarrangement OV Amsterdam

Amsterdam – Na de succesvolle aanpak van de onveiligheid en overlast op het Stationseiland, wordt nu ook de onveiligheid en overlast op de ondergrondse metrostations en het Amstelstation aangepakt. Op dinsdag 22 maart 2005 hebben elf betrokken partijen afspraken gemaakt over de metrostations Nieuwmarkt, Waterlooplein, Weesperplein, Wibautstraat en het Amstelstation. Dit zogenoemde veiligheidsarrangement treedt op 1 april 2005 in werking en heeft een looptijd van een jaar. Het arrangement is ondertekend door de grote driehoek Amsterdam (burgemeester, Politiekorps Amsterdam-Amstelland, Arrondissementsparket Amsterdam), ROA, GVB, KLPD, GG&GD, NS, Connexxion, stadsdeel Amsterdam-Centrum en stadsdeel Oost/Watergraafsmeer.

Nieuwmarkt tot en met Amstelstation
De keuze van het traject Nieuwmarkt tot en met Amstelstation is gemaakt op basis van een analyse van de veiligheidssituatie door de regiopolitie. Reizigers blijken zich vaak onveilig te voelen in de ondergrondse metrostations. Dit komt vooral door openlijk drugs- en alcoholgebruik, drugshandel en andere vormen van overlast, zakkenrollerij en beroving. De problemen zijn complex en zijn zonder goede samenwerking van de gemeente, de regiopolitie, het Arrondissementsparket Amsterdam en de vervoerbedrijven niet op te lossen.

Resultaten Stationseiland
Het convenant Stationseiland heeft zijn vruchten afgeworpen. De verwachting is dat deze resultaten ook op de metrostations en het Amstelstation zullen worden geboekt:
– afname overlastveroorzakers van ongeveer 350 personen naar een enkeling;
– forse afname van aantal processen verbaal voor openlijk drugs- en alcoholgebruik;
– forse afname aantal politieaangiften;
– reizigers voelen zich veiliger.

Veiligheidsplan Amsterdam
Het veiligheidsarrangement is onderdeel van het Veiligheidsplan Amsterdam en betreft afspraken ter verbetering van toezicht, handhaving en opvang op de stations. De operationele regie ligt bij de regiopolitie. De belangrijkste maatregelen zijn:
– meer menselijk toezicht en handhaving en meer kaartcontrole;
– lik op stukbeleid met hulp aan notoire overlastveroorzakers, waarbij nauw wordt samengewerkt tussen de partners van het veiligheidsarrangement;
– bijna 24 uur per dag inzetbare flexibele expertise.

Onderzoeken, registreren en evalueren
De ontwikkelingen in het nieuwe gebied worden, net als bij het Stationseiland, nauwgezet gevolgd en onderzocht. Daarnaast houden de politie, het Arrondissementsparket Amsterdam en de vervoerbedrijven allerlei gegevens bij over strafbare feiten, overlast en incidenten. Op basis hiervan wordt zo nodig bijgestuurd en kan het veiligheidsarrangement worden verlengd, beëindigd of worden ingezet bij nieuwe hot spots.

Verbetering veiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer
De uitbreiding van het convenant Stationseiland met het veiligheidsarrangement sluit goed aan bij diverse andere maatregelen die onder de regie van de gemeente worden genomen om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren, zoals de opknapbeurt die de metro de komende vijf jaar krijgt, de toename van het aantal camera’s en de plaatsing van poortjes die samen met de OV-chipkaart in 2006 in werking gaan. Zie voor meer informatie: www.eenveiligamsterdam.nl

Ondertekenaars
Burgemeester J. Cohen; de heer B. Wijbenga, plaatsvervangend korpschef regiopolitie Amsterdam-Amstelland; de heer L. de Wit, Hoofdofficier van Justitie; de heer M. van der Horst, portefeuillehouder Openbaar Vervoer ROA; de heer J.G. Kroon, directeur GVB; de heer F. Vijlbrief, plv. korpschef KLPD; de heer G. van Brussel, hoofd Maatschappelijke & Geestelijke Gezondheidszorg GG&GD; de heer H. Gelissen, regiodirecteur NS; de heer R. van Holten, vice-voorzitter Groepsdirectie Connexxion; mevr. A. van der Stoel, voorzitter stadsdeel Amsterdam-Centrum en de heer M. Verbeet, voorzitter stadsdeel Oost/Watergraafsmeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam