Regioadvies Ruimte voor de Rivier aangeboden

‘s-Hertogenbosch – Op 14 maart 2005 om 16.00 uur boden de provincies Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant tijdens een persbijeenkomst in Nieuwspoort het door hen geformuleerde regioadvies Ruimte voor de Rivier aan. Een advies dat de veiligheid en aantrekkelijkheid van het rivierengebied langdurig garandeert en waarvoor veel draagvlak bestaat in de regio. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat nam het advies in ontvangst van de verantwoordelijke gedeputeerden van de 5 betrokken provincies.

Het regioadvies is op verzoek van de staatssecretaris opgesteld in het kader van de door het kabinet te nemen Planologische Kernbeslissing (PKB) over de ruimte voor de rivier. Afgelopen 2,5 jaar hebben de betrokken provincies, georganiseerd in twee Regionale Stuurgroepen, studie verricht en het advies zorgvuldig geformuleerd. Daarbij hebben zij zich uitgebreid laten adviseren door vertegenwoordigers van belangengroeperingen, is uitvoerig overleg gevoerd met diverse partijen en hebben burgers uit de verschillende regio’s hun input kunnen geven. Dit alles om breed draagvlak voor het advies te garanderen.

Het eindresultaat is een doordacht pakket aan maatregelen dat leidt tot een duurzaam veilig en aantrekkelijk rivierenlandschap. Het rapport heeft dan ook de titel ‘Nederlands rivierenlandschap: toekomstig veilig en aantrekkelijk’ meegekregen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant