500 miljoen nodig voor rivieren in Overijssel

Zwolle – Om de veiligheid en aantrekkelijkheid van het Nederlands rivierengebied ook voor de toekomst te garanderen, moet er landelijk circa 2,5 miljard geïnvesteerd worden. In Overijssel is voor 500 miljoen aan maatregelen noodzakelijk. Dit staat in het regio-advies “ruimte voor de rivier” dat op 14 maart door de provincies Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant aan staatssecretaris Schultz is aangeboden.

Dijkverhoging, verwijderen van obstakels, zomerbedverlaging, uiterwaardverlaging, aanleg van nevengeulen, retentie en dijkverlegging moeten ervoor zorgen dat er vanaf 2015 de norm van 16.000 m3/ps water bij Lobith afgevoerd kan worden. Overijssels gedeputeerde Piet Jansen: “De toename van extreem hoge waterstanden maakt deze maatregelen noodzakelijk. De voorstellen die er nu liggen, zorgen voor veiligheid en voor behoud van ons aantrekkelijke landschap.”

De belangrijkste maatregelen in Overijssel zijn:

Dijkverlegging Westenholte
Deze dijkverlegging wordt gecombineerd met de aanleg van het nieuwe landgoed Vreugderijk. De verlegging van de dijk en de geul zorgt voor verlaging van de waterstand met 12.8 cm. Het is een integrale aanpak: veiligheid, landgoed, natuur, landbouw en de stedelijke uitloop worden in dit plan meegenomen, waarbij vrijwel alle bestaande bebouwing wordt gespaard. De kosten voor dit project bedragen ongeveer 30 miljoen euro.

Scheller- en Oldener buitenwaarden
Bij dit project is er sprake van een combinatie van veiligheid en drinkwaterwinning. Het gaat hier om verlaging van de uiterwaard en de aanleg van een strang/nevengeul. Andere functiecombinaties als natuur, recreatie en landbouw sluiten hierop aan en past goed binnen de visie Buurtschap IJsselzone. Het levert een waterstandsverlaging van circa 7 cm op. De kosten: ongeveer 20 miljoen euro.

Bypass Kampen
Voor lange termijn is een bypass altijd nodig, die in dit geval aansluit bij ruimtelijke ontwikkelingen als de Hanzelijn, de A50 en woningbouw in dit gebied. Er zijn interessante combinaties te maken met natuur, recreatie, landbouw en infrastructuur. Er loopt op dit moment al een haalbaarheidsonderzoek in het kader van het project ontwikkelingsplanologie IJsseldelta. De kostenindicatie bedraagt tussen de 200 en de 400 miljoen euro.

Jansen: “Overijssel heeft een hoge taakstelling door de zijdelingse toestroom van water, dus niet alleen vanuit de Rijn. De hoge natuur-, landschap- en cultuurwaarden zijn in dit geval richtinggevend. We hebben in Overijssel te maken met drie flessenhalzen (Deventer, Zwolle en Kampen). We realiseren ons dat we nu de kans hebben om te kiezen voor een duurzame oplossing zodat veiligheid niet ten koste gaat van het prachtige landschap.”

Het regio-advies is samen met met gemeenten, waterschappen, provincies, rijk en belangengroepen tot stand gekomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel

500 miljoen nodig voor rivieren in Overijssel | Infrasite

500 miljoen nodig voor rivieren in Overijssel

Zwolle – Om de veiligheid en aantrekkelijkheid van het Nederlands rivierengebied ook voor de toekomst te garanderen, moet er landelijk circa 2,5 miljard geïnvesteerd worden. In Overijssel is voor 500 miljoen aan maatregelen noodzakelijk. Dit staat in het regio-advies “ruimte voor de rivier” dat op 14 maart door de provincies Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant aan staatssecretaris Schultz is aangeboden.

Dijkverhoging, verwijderen van obstakels, zomerbedverlaging, uiterwaardverlaging, aanleg van nevengeulen, retentie en dijkverlegging moeten ervoor zorgen dat er vanaf 2015 de norm van 16.000 m3/ps water bij Lobith afgevoerd kan worden. Overijssels gedeputeerde Piet Jansen: “De toename van extreem hoge waterstanden maakt deze maatregelen noodzakelijk. De voorstellen die er nu liggen, zorgen voor veiligheid en voor behoud van ons aantrekkelijke landschap.”

De belangrijkste maatregelen in Overijssel zijn:

Dijkverlegging Westenholte
Deze dijkverlegging wordt gecombineerd met de aanleg van het nieuwe landgoed Vreugderijk. De verlegging van de dijk en de geul zorgt voor verlaging van de waterstand met 12.8 cm. Het is een integrale aanpak: veiligheid, landgoed, natuur, landbouw en de stedelijke uitloop worden in dit plan meegenomen, waarbij vrijwel alle bestaande bebouwing wordt gespaard. De kosten voor dit project bedragen ongeveer 30 miljoen euro.

Scheller- en Oldener buitenwaarden
Bij dit project is er sprake van een combinatie van veiligheid en drinkwaterwinning. Het gaat hier om verlaging van de uiterwaard en de aanleg van een strang/nevengeul. Andere functiecombinaties als natuur, recreatie en landbouw sluiten hierop aan en past goed binnen de visie Buurtschap IJsselzone. Het levert een waterstandsverlaging van circa 7 cm op. De kosten: ongeveer 20 miljoen euro.

Bypass Kampen
Voor lange termijn is een bypass altijd nodig, die in dit geval aansluit bij ruimtelijke ontwikkelingen als de Hanzelijn, de A50 en woningbouw in dit gebied. Er zijn interessante combinaties te maken met natuur, recreatie, landbouw en infrastructuur. Er loopt op dit moment al een haalbaarheidsonderzoek in het kader van het project ontwikkelingsplanologie IJsseldelta. De kostenindicatie bedraagt tussen de 200 en de 400 miljoen euro.

Jansen: “Overijssel heeft een hoge taakstelling door de zijdelingse toestroom van water, dus niet alleen vanuit de Rijn. De hoge natuur-, landschap- en cultuurwaarden zijn in dit geval richtinggevend. We hebben in Overijssel te maken met drie flessenhalzen (Deventer, Zwolle en Kampen). We realiseren ons dat we nu de kans hebben om te kiezen voor een duurzame oplossing zodat veiligheid niet ten koste gaat van het prachtige landschap.”

Het regio-advies is samen met met gemeenten, waterschappen, provincies, rijk en belangengroepen tot stand gekomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel