Goede klantwaardering voor busvervoer in Limburg

Maastricht – Klanten van het busvervoer in Limburg waarderen dit vervoer met een 7,4. Landelijk ligt het waarderingscijfer voor vervoer per bus, tram of metro op 7,2. Ook de waardering voor veiligheid ligt in Limburg iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Gedeputeerde Vestjens verwacht dat in de toekomst de waardering nog hoger kan worden. “Wij willen in de toekomst alle openbaar vervoer in Limburg in één hand onderbrengen. Daarmee wordt het vervoer beter op elkaar afgestemd. En daarmee voor de klanten aantrekkelijker.”

Sinds 2001 wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een landelijk onderzoek gehouden naar de mening van reizigers over het openbaar (stads- en streek) vervoer, de zogenoemde OV-klantenbarometer. In het najaar van 2004 zijn in een periode van ongeveer 6 weken landelijk bijna 100.000 reizigers geënquêteerd. Reizigers geven rapportcijfers aan verschillende aspecten die met hun reis te maken hebben. Deze aspecten lopen uiteen van de kans op een zitplaats tot de sociale veiligheid. Het onderzoek, dat in november is gehouden onder bus-, tram- en metropassagiers, heeft in Limburg alleen betrekking op het openbaar vervoer per bus. Voor Limburg komt het algemeen klantenoordeel uit op 7,4, landelijk ligt dit op 7,2.

De scores voor de verschillende gebieden in Limburg zijn:
– Noord- en Midden-Limburg: 7,3
– Zuid-Limburg 7,4
– Stadsdienst Maastricht 7,4.

Ranglijst
In de onderzoeksmethodiek zijn met ingang van 2004 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor levert de OV-klantenbarometer waarderingscijfers op die de werkelijkheid beter weergeven dan in het verleden het geval was. Nadeel is dat de waarderingscijfers van 2004 en voorgaande jaren hierdoor niet zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken. Toch kan worden geconcludeerd dat de prestaties in Limburg in vergelijking met andere gebieden in Nederland zijn verbeterd. Dit blijkt uit de positie op de ranglijst van de onderzoekgebieden bij vergelijking met 2003.

Noord- en Midden-Limburg nam in 2003 de 52e plaats in op de ranglijst en steeg in 2004 naar plaats 40. Zuid-Limburg klom van een 24e plaats in 2003 naar een 12e plaats in 2004. De stadsdienst Maastricht bereikte in 2004 de 13e plaats (in 2003 de 29e).

Vergelijking met soortgelijke gebieden
Bij een vergelijking tussen soortgelijke gebieden vallen Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg in de OV-klantenbarometer onder de categorie “Streekdienst overige gebieden”. In deze categorie neemt Zuid-Limburg een gedeelde 3e plaats in. Noord- en Midden-Limburg bezet een gedeelde 5e plaats. Deze categorie omvat 34 gebieden.

De stadsdienst Maastricht wordt tot de categorie “Stadsdienst overige steden” gerekend. Dit is de categorie zonder de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In deze categorie, waartoe 17 steden behoren, neemt Maastricht een gedeelde 5e plaats in.

Waardering veiligheid
Noord- en Midden-Limburg scoort 7,8 en Zuid-Limburg 7,9 voor sociale veiligheid algemeen. Deze waardering is hoger dan c.q. het landelijk gemiddelde (7,6). De stadsdienst Maastricht scoort voor sociale veiligheid 7,7.

Verbeterpunten
De OV-klantenbarometer geeft ook aan dat de reiziger het openbaar vervoer een onvoldoende geeft op het gebied van informatievoorziening (met name bij vertragingen) en de prijsstelling. Het beeld in Limburg wijkt hierin niet af van het landelijke beeld. Optimale informatievoorziening zal worden opgenomen in het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Goede klantwaardering voor busvervoer in Limburg | Infrasite

Goede klantwaardering voor busvervoer in Limburg

Maastricht – Klanten van het busvervoer in Limburg waarderen dit vervoer met een 7,4. Landelijk ligt het waarderingscijfer voor vervoer per bus, tram of metro op 7,2. Ook de waardering voor veiligheid ligt in Limburg iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Gedeputeerde Vestjens verwacht dat in de toekomst de waardering nog hoger kan worden. “Wij willen in de toekomst alle openbaar vervoer in Limburg in één hand onderbrengen. Daarmee wordt het vervoer beter op elkaar afgestemd. En daarmee voor de klanten aantrekkelijker.”

Sinds 2001 wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een landelijk onderzoek gehouden naar de mening van reizigers over het openbaar (stads- en streek) vervoer, de zogenoemde OV-klantenbarometer. In het najaar van 2004 zijn in een periode van ongeveer 6 weken landelijk bijna 100.000 reizigers geënquêteerd. Reizigers geven rapportcijfers aan verschillende aspecten die met hun reis te maken hebben. Deze aspecten lopen uiteen van de kans op een zitplaats tot de sociale veiligheid. Het onderzoek, dat in november is gehouden onder bus-, tram- en metropassagiers, heeft in Limburg alleen betrekking op het openbaar vervoer per bus. Voor Limburg komt het algemeen klantenoordeel uit op 7,4, landelijk ligt dit op 7,2.

De scores voor de verschillende gebieden in Limburg zijn:
– Noord- en Midden-Limburg: 7,3
– Zuid-Limburg 7,4
– Stadsdienst Maastricht 7,4.

Ranglijst
In de onderzoeksmethodiek zijn met ingang van 2004 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor levert de OV-klantenbarometer waarderingscijfers op die de werkelijkheid beter weergeven dan in het verleden het geval was. Nadeel is dat de waarderingscijfers van 2004 en voorgaande jaren hierdoor niet zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken. Toch kan worden geconcludeerd dat de prestaties in Limburg in vergelijking met andere gebieden in Nederland zijn verbeterd. Dit blijkt uit de positie op de ranglijst van de onderzoekgebieden bij vergelijking met 2003.

Noord- en Midden-Limburg nam in 2003 de 52e plaats in op de ranglijst en steeg in 2004 naar plaats 40. Zuid-Limburg klom van een 24e plaats in 2003 naar een 12e plaats in 2004. De stadsdienst Maastricht bereikte in 2004 de 13e plaats (in 2003 de 29e).

Vergelijking met soortgelijke gebieden
Bij een vergelijking tussen soortgelijke gebieden vallen Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg in de OV-klantenbarometer onder de categorie “Streekdienst overige gebieden”. In deze categorie neemt Zuid-Limburg een gedeelde 3e plaats in. Noord- en Midden-Limburg bezet een gedeelde 5e plaats. Deze categorie omvat 34 gebieden.

De stadsdienst Maastricht wordt tot de categorie “Stadsdienst overige steden” gerekend. Dit is de categorie zonder de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In deze categorie, waartoe 17 steden behoren, neemt Maastricht een gedeelde 5e plaats in.

Waardering veiligheid
Noord- en Midden-Limburg scoort 7,8 en Zuid-Limburg 7,9 voor sociale veiligheid algemeen. Deze waardering is hoger dan c.q. het landelijk gemiddelde (7,6). De stadsdienst Maastricht scoort voor sociale veiligheid 7,7.

Verbeterpunten
De OV-klantenbarometer geeft ook aan dat de reiziger het openbaar vervoer een onvoldoende geeft op het gebied van informatievoorziening (met name bij vertragingen) en de prijsstelling. Het beeld in Limburg wijkt hierin niet af van het landelijke beeld. Optimale informatievoorziening zal worden opgenomen in het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg