Meerjareninspectie bruggen Noord-Holland

Groot Ammers – De provincie Noord-Holland heeft Nebest opdracht gegeven tien beweegbare bruggen civieltechnisch, elektrotechnisch en mechanisch te inspecteren. Doel van de inspectie: een overzicht verkrijgen van alle onderhoudsmaatregelen die de eerstkomende jaren nodig zijn. Eens in de paar jaar zullen de inspecties worden herhaald.

Wat komt er zoal kijken bij een dergelijke multidisciplinaire meerjareninspectie?
Voor de aanvang van het werk schrijven de inspecteurs een projectplan. Daarin wordt omschreven wie, wanneer wat gaat doen met welke hulpmiddelen. Een veiligheids- en gezondheidsplan is bijvoorbeeld ook een onderdeel van dit projectplan. Vervolgens beginnen de inspecteurs aan een volledige decompositie van de bruggen. In hoofdonderdelen wordt een brug in kaart gebracht. Daarna maken de inspecteurs inspectietekeningen en meetbrieven die in het veld gebruikt moeten worden. De meetbrieven zijn opgesteld om zowel civieltechnische als mechanische parameters in kaart te brengen. Op civiel gebied betekent dit dat de verhardingsconstructie, de staalconservering en de voegovergangsconstructie in de meetbrief worden genoteerd. De mechanische aspecten die in de meetbrief worden geregistreeerd zijn onder andere: de speling, uitlijning, slingering/verdraaiing, afstelling, veerindrukking, dikte- en ruimtematen en oliedrukken. Bij mechanische en hydraulische inspectie kijkt de inspecteur onder meer naar corrosie, ondersabeling, verbindingsmiddelen, scheurvorming, lassen, smering, geluid/trilling, borging, meedraaien van lagerschalen, verbindingsmiddelen, afdichting, scheurvorming, vervorming, slijtage, slingering en aantasting.

Normeringen en aanbevelingen
Bij de civieltechnische inspecties werken de inspecteurs volgens de CUR-aanbevelingen voor betonconstructies en ISO-normeringen voor staal. De verhardingsconstructie wordt geïnspecteerd volgens CROW-instructies. Uiteraard worden de bruggen ook onderworpen aan een veiligheidsinspectie volgens NEN 6787, “Het ontwerpen van beweegbare bruggen – Veiligheid”. De elektrotechnische inspecties vinden plaats op basis van NEN 3140 volgens de kwaliteitsnorm Criteria Toezicht. Visuele inspecties worden uitgevoerd op basis van NE-EN 50110.

In het voorjaar van 2005 zullen vier tot zes inspecteurs zich met deze multidisciplinaire inspecties bezighouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nebest Adviesgroep

Meerjareninspectie bruggen Noord-Holland | Infrasite

Meerjareninspectie bruggen Noord-Holland

Groot Ammers – De provincie Noord-Holland heeft Nebest opdracht gegeven tien beweegbare bruggen civieltechnisch, elektrotechnisch en mechanisch te inspecteren. Doel van de inspectie: een overzicht verkrijgen van alle onderhoudsmaatregelen die de eerstkomende jaren nodig zijn. Eens in de paar jaar zullen de inspecties worden herhaald.

Wat komt er zoal kijken bij een dergelijke multidisciplinaire meerjareninspectie?
Voor de aanvang van het werk schrijven de inspecteurs een projectplan. Daarin wordt omschreven wie, wanneer wat gaat doen met welke hulpmiddelen. Een veiligheids- en gezondheidsplan is bijvoorbeeld ook een onderdeel van dit projectplan. Vervolgens beginnen de inspecteurs aan een volledige decompositie van de bruggen. In hoofdonderdelen wordt een brug in kaart gebracht. Daarna maken de inspecteurs inspectietekeningen en meetbrieven die in het veld gebruikt moeten worden. De meetbrieven zijn opgesteld om zowel civieltechnische als mechanische parameters in kaart te brengen. Op civiel gebied betekent dit dat de verhardingsconstructie, de staalconservering en de voegovergangsconstructie in de meetbrief worden genoteerd. De mechanische aspecten die in de meetbrief worden geregistreeerd zijn onder andere: de speling, uitlijning, slingering/verdraaiing, afstelling, veerindrukking, dikte- en ruimtematen en oliedrukken. Bij mechanische en hydraulische inspectie kijkt de inspecteur onder meer naar corrosie, ondersabeling, verbindingsmiddelen, scheurvorming, lassen, smering, geluid/trilling, borging, meedraaien van lagerschalen, verbindingsmiddelen, afdichting, scheurvorming, vervorming, slijtage, slingering en aantasting.

Normeringen en aanbevelingen
Bij de civieltechnische inspecties werken de inspecteurs volgens de CUR-aanbevelingen voor betonconstructies en ISO-normeringen voor staal. De verhardingsconstructie wordt geïnspecteerd volgens CROW-instructies. Uiteraard worden de bruggen ook onderworpen aan een veiligheidsinspectie volgens NEN 6787, “Het ontwerpen van beweegbare bruggen – Veiligheid”. De elektrotechnische inspecties vinden plaats op basis van NEN 3140 volgens de kwaliteitsnorm Criteria Toezicht. Visuele inspecties worden uitgevoerd op basis van NE-EN 50110.

In het voorjaar van 2005 zullen vier tot zes inspecteurs zich met deze multidisciplinaire inspecties bezighouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nebest Adviesgroep