Ruimte voor de Rivier zoekt publiek/privaat initiatief

Den Haag – De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gaat binnenkort met provincies rond de tafel om de maatregelen te bespreken die het rivierengebied beter beschermen tegen overstromingen en de ruimtelijke kwaliteit ervan verbeteren. Dit is een belangrijke stap op weg naar het eerste deel van de PKB Ruimte voor de Rivier waarin het kabinet zijn voorkeur voor maatregelen uitspreekt.

De maatregelen die zich in eerste instantie richten op het creëren van meer ruimte voor het water en waarvoor een bedrag beschikbaar is van twee miljard euro, komen vooralsnog voor het overgrote deel uit de koker van de overheid. Publiek en/of privaat initiatief is echter welkom. Sterker nog: de projectorganisatie Ruimte voor de Rivier daagt potentiële initiatiefnemers uit nu met alternatieve plannen te komen. Wanneer deze plannen voldoen aan de doelstellingen van het project Ruimte voor de Rivier en een meerwaarde hebben ten opzichte van door de overheid uitgedachte oplossingen, is financiering uit het budget van Ruimte voor de Rivier mogelijk. Alternatieve projecten moeten daarnaast vanzelfsprekend beantwoorden aan de financiële randvoorwaarden.

Concreet betekent een en ander bijvoorbeeld dat een bedrag dat is gereserveerd voor kribverlaging met een effect van 5 cm waterstandsverlaging ook beschikbaar wordt gesteld voor een natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarde die dezelfde verlaging realiseert. Alle plannen die de ruimtelijke kwaliteit en de hoogwaterbescherming verbeteren zijn welkom.

Binnen enkele maanden rondt de projectorganisatie Ruimte voor de Rivier de tekst voor PKB deel 1 af. In die tekst hoopt men door de markt te benaderen zoveel mogelijk kansrijke alternatieve projecten een plaats te geven respectievelijk belemmeringen weg te nemen voor potentiële initiatieven. Door nu de markt te prikkelen met initiatieven te komen, kan de ruimtelijke kwaliteit van het plan verbeteren. In dat kader worden op donderdag 24 februari 2005 en op vrijdag 25 februari 2005 vraag en aanbod met elkaar in contact gebracht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ruimte voor de rivier

Ruimte voor de Rivier zoekt publiek/privaat initiatief | Infrasite

Ruimte voor de Rivier zoekt publiek/privaat initiatief

Den Haag – De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gaat binnenkort met provincies rond de tafel om de maatregelen te bespreken die het rivierengebied beter beschermen tegen overstromingen en de ruimtelijke kwaliteit ervan verbeteren. Dit is een belangrijke stap op weg naar het eerste deel van de PKB Ruimte voor de Rivier waarin het kabinet zijn voorkeur voor maatregelen uitspreekt.

De maatregelen die zich in eerste instantie richten op het creëren van meer ruimte voor het water en waarvoor een bedrag beschikbaar is van twee miljard euro, komen vooralsnog voor het overgrote deel uit de koker van de overheid. Publiek en/of privaat initiatief is echter welkom. Sterker nog: de projectorganisatie Ruimte voor de Rivier daagt potentiële initiatiefnemers uit nu met alternatieve plannen te komen. Wanneer deze plannen voldoen aan de doelstellingen van het project Ruimte voor de Rivier en een meerwaarde hebben ten opzichte van door de overheid uitgedachte oplossingen, is financiering uit het budget van Ruimte voor de Rivier mogelijk. Alternatieve projecten moeten daarnaast vanzelfsprekend beantwoorden aan de financiële randvoorwaarden.

Concreet betekent een en ander bijvoorbeeld dat een bedrag dat is gereserveerd voor kribverlaging met een effect van 5 cm waterstandsverlaging ook beschikbaar wordt gesteld voor een natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarde die dezelfde verlaging realiseert. Alle plannen die de ruimtelijke kwaliteit en de hoogwaterbescherming verbeteren zijn welkom.

Binnen enkele maanden rondt de projectorganisatie Ruimte voor de Rivier de tekst voor PKB deel 1 af. In die tekst hoopt men door de markt te benaderen zoveel mogelijk kansrijke alternatieve projecten een plaats te geven respectievelijk belemmeringen weg te nemen voor potentiële initiatieven. Door nu de markt te prikkelen met initiatieven te komen, kan de ruimtelijke kwaliteit van het plan verbeteren. In dat kader worden op donderdag 24 februari 2005 en op vrijdag 25 februari 2005 vraag en aanbod met elkaar in contact gebracht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ruimte voor de rivier