Rijkswaterstaat gaat meer kustwachttaken uitvoeren

Den Haag – Rijkswaterstaat gaat meer kustwachttaken uitvoeren. Secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat Geert van Maanen en zijn collega Ton Annink van Defensie hebben hun handtekening gezet onder een raamovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de samenwerking wat betreft luchtsurveillance boven de Noordzee geregeld.

De overeenkomst stelt Rijkswaterstaat Noordzee in staat om haar taken op het gebied van incidentenbestrijding, bijvoorbeeld het opruimen van olievlekken op zee en milieuinspecties te intensiveren. Daarnaast neemt Rijkswaterstaat een deel van de taken over van de Koninklijke Marine waar het gaat om hulpverlening boven zee. VenW brengt onder meer twee vliegtuigen in die op het marinevliegkamp De Kooy worden gestationeerd. Defensie stelt op zijn beurt voldoende gekwalificeerde vliegers ter beschikking.

br>
De raamovereenkomst geldt in principe voor een periode van tien jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat