Strategie voor behoud Europese zeemilieu

Den Haag – De Raad van Milieuministers heeft op de Milieuraad van 20 december 2004 steun uitgesproken voor het initiatief van de Europese Commissie om te komen tot een Thematische Strategie voor de bescherming en het behoud van het Europese Zeemilieu. De Raadsconclusies zijn gebaseerd op de uitkomsten van de tweede Stakeholders Conferentie Europese Mariene Strategie, die in het kader van Nederlands EU-voorzitterschap onlangs in Rotterdam heeft plaatsgevonden.

De Europese milieuministers vragen nu aan de Europese Commissie om naast de bestaande regionale zeeconventies, een overkoepelende strategie op te stellen die in de toekomst gaat waarborgen dat alle Europese zeeën duurzaam worden gebruikt, beheerd en beschermd. Daarnaast moet de Commissie binnen deze Strategie ook een flexibel instrument uitwerken waardoor groei en toekomstige ontwikkelingen meegenomen kunnen worden. Om dit te bereiken vinden de Europese milieuministers dat een pan-Europese aanpak nodig is, dus ook niet EU landen zoals o.a. Noorwegen, IJsland, Rusland en Noord Afrika worden uitdrukkelijk gevraagd om mee te doen aan dit nieuwe Europese initiatief.

Het is de bedoeling dat de huidige en toekomstige generaties moeten kunnen genieten van de grote verscheidenheid van het mariene milieu in oceanen en regionale zeeën die tegelijkertijd veilig, schoon, en productief moeten zijn. Deze conclusies van de Raad van Milieuministers vormen een belangrijke stap op weg naar een effectieve Europese Mariene Strategie.

Nederland zet zich in voor meer samenwerking tussen de diverse internationale overlegstructuren, andere belanghebbenden en de Europese Commissie. Ook andere beleidsterreinen (landbouw, industrie, visserij etc.) beïnvloeden de Europese zeeën. Deze moeten op alle niveaus met alle belanghebbenden in samenhang worden bekeken om de bescherming van het mariene milieu en het duurzaam gebruik te waarborgen, voor nu en later.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat