Zwartrijden wordt duurder

Den Haag РMinister Peijs van Verkeer en Waterstaat verhoogt met ingang van 1 januari 2005 de boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer van 27 naar 35 euro bovenop de ritprijs. Ook de administratiekosten gaan omhoog, namelijk van 6,50 naar 10 euro. Het bestrijden van zwartrijden is ̩̩n van de acties uit het Aanvalsplan Sociale Veiligheid in het openbaar vervoer.

Zwartrijden heeft een sterk negatieve invloed op de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Ongeveer 60% van de incidenten tegen het rijdend en controlerend personeel staat in direct verband met zwartrijden. Daarnaast wordt zwartrijden door betalende reizigers als onrechtvaardig en onprettig ervaren en leidt het tot inkomstenderving voor de vervoerbedrijven.

De belangrijkste reden voor de verhoging van de boete is om calculerend gedrag van reizigers die zwartrijden te ontmoedigen. Het bedrag van 27 euro is voor het laatst begin jaren ’90 verhoogd (van fl. 45 naar fl. 60). Bij de vaststelling van de nieuwe bedragen is er ook rekening mee gehouden dat de afgelopen 20 jaar geen inflatiecorrectie toegepast is. Bovendien verkrijgt men door middel van deze verhoging een betere aansluiting met de kaarttarieven die de afgelopen jaren wél zijn verhoogd.

De verhoging van de boetebedragen voor zwartrijden past binnen de maatregelen uit het Aanvalsplan Sociale Veiligheid. Het Aanvalsplan bevat maatregelen in het openbaar vervoer gericht op zowel preventie als op handhaving en vervolging hiervan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Zwartrijden wordt duurder | Infrasite

Zwartrijden wordt duurder

Den Haag РMinister Peijs van Verkeer en Waterstaat verhoogt met ingang van 1 januari 2005 de boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer van 27 naar 35 euro bovenop de ritprijs. Ook de administratiekosten gaan omhoog, namelijk van 6,50 naar 10 euro. Het bestrijden van zwartrijden is ̩̩n van de acties uit het Aanvalsplan Sociale Veiligheid in het openbaar vervoer.

Zwartrijden heeft een sterk negatieve invloed op de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Ongeveer 60% van de incidenten tegen het rijdend en controlerend personeel staat in direct verband met zwartrijden. Daarnaast wordt zwartrijden door betalende reizigers als onrechtvaardig en onprettig ervaren en leidt het tot inkomstenderving voor de vervoerbedrijven.

De belangrijkste reden voor de verhoging van de boete is om calculerend gedrag van reizigers die zwartrijden te ontmoedigen. Het bedrag van 27 euro is voor het laatst begin jaren ’90 verhoogd (van fl. 45 naar fl. 60). Bij de vaststelling van de nieuwe bedragen is er ook rekening mee gehouden dat de afgelopen 20 jaar geen inflatiecorrectie toegepast is. Bovendien verkrijgt men door middel van deze verhoging een betere aansluiting met de kaarttarieven die de afgelopen jaren wél zijn verhoogd.

De verhoging van de boetebedragen voor zwartrijden past binnen de maatregelen uit het Aanvalsplan Sociale Veiligheid. Het Aanvalsplan bevat maatregelen in het openbaar vervoer gericht op zowel preventie als op handhaving en vervolging hiervan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat