Leden onderzoeksraad voor veiligheid benoemd

Den Haag – De Onderzoeksraad voor veiligheid zal onderzoek doen naar rampen, ernstige ongevallen en incidenten als daaruit lering kan worden getrokken. Doel is zulke voorvallen in de toekomst te voorkomen. De Onderzoeksraad is onafhankelijk en heeft een breed werkterrein. De Raad voor de Transportveiligheid zal worden opgeheven. De Onderzoeksraad zal naar verwachting op 1 februari 2005 beginnen met zijn werkzaamheden.

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de volgende personen voor te dragen voor benoeming tot lid c.q. voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid:
– De heer mr. Pieter van Vollenhoven, lid en tevens voorzitter;
– Mevrouw A. van den Berg, oud wethouder Den Haag, oud burgemeester Bergen op Zoom;
– De heer J.P. Visser, oud Shell-man, thans lid van de Raad voor de Transportveiligheid;
– De heer dr. F.J.H. Mertens, thans inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat, oud plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van OC&W;
– De heer mr. J.A. Hulsenbek, thans lid van het College van Procureurs-Generaal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad