Stakeholders bespreken Europese Mariene Strategie

Den Haag – Het Nederlands Voorzitterschap van de EU heeft samen met de Europese Commissie een succesvolle Stakeholders Conferentie in Rotterdam georganiseerd over de voorgenomen Europese Mariene Strategie. De uitkomsten van deze conferentie betekenen een belangrijke stap op weg naar een effectieve Europese Mariene Strategie.

Het is de bedoeling dat de huidige en toekomstige generaties moeten kunnen genieten van de grote verscheidenheid van het mariene milieu in oceanen en regionale zeeën die tegelijkertijd veilig, schoon en productief moeten zijn.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft tijdens deze bijeenkomst aangegeven dat de zee steeds meer blootgesteld wordt aan een groot aantal risico’s, zoals de vervuiling door olierampen of het uitsterven van vissoorten door overexploitatie. Peijs stelde: ‘Als we nu niet handelen om onze zeeën te beschermen zijn we straks te laat. Duurzaam behoud en gebruik moeten hand in hand gaan.’

In Rotterdam hebben daarom EU-lidstaten, niet EU-lidstaten en een groot aantal internationale organisaties, zoals bijvoorbeeld Greenpeace, Europese Redersorganisatie en Seas at Risk gesproken over de totstandkoming van deze Europese strategie die moet leiden tot bescherming en behoud van het mariene milieu en het optimaal gebruik van de Europese zeeën. De uitkomsten van deze conferentie vormen de bouwstenen voor een effectieve Europese Mariene strategie. De uitkomsten zullen worden voorgelegd aan de Raad van Milieuministers in december 2004. Na deze stakeholders conferentie zal de Europese Commissie de Europese Mariene strategie afronden en uiterlijk juli 2005 presenteren.

Nederland zet zich in voor meer samenwerking tussen de diverse internationale overlegstructuren, andere belanghebbenden en de Europese Commissie.
Ook andere beleidsterreinen (landbouw, industrie, visserij etc.) beïnvloeden de Europese zeeën. Deze moeten op alle niveaus met alle belanghebbenden in samenhang worden bekeken om de bescherming van het mariene milieu en het duurzaam gebruik te waarborgen, voor nu en later.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Stakeholders bespreken Europese Mariene Strategie | Infrasite

Stakeholders bespreken Europese Mariene Strategie

Den Haag – Het Nederlands Voorzitterschap van de EU heeft samen met de Europese Commissie een succesvolle Stakeholders Conferentie in Rotterdam georganiseerd over de voorgenomen Europese Mariene Strategie. De uitkomsten van deze conferentie betekenen een belangrijke stap op weg naar een effectieve Europese Mariene Strategie.

Het is de bedoeling dat de huidige en toekomstige generaties moeten kunnen genieten van de grote verscheidenheid van het mariene milieu in oceanen en regionale zeeën die tegelijkertijd veilig, schoon en productief moeten zijn.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft tijdens deze bijeenkomst aangegeven dat de zee steeds meer blootgesteld wordt aan een groot aantal risico’s, zoals de vervuiling door olierampen of het uitsterven van vissoorten door overexploitatie. Peijs stelde: ‘Als we nu niet handelen om onze zeeën te beschermen zijn we straks te laat. Duurzaam behoud en gebruik moeten hand in hand gaan.’

In Rotterdam hebben daarom EU-lidstaten, niet EU-lidstaten en een groot aantal internationale organisaties, zoals bijvoorbeeld Greenpeace, Europese Redersorganisatie en Seas at Risk gesproken over de totstandkoming van deze Europese strategie die moet leiden tot bescherming en behoud van het mariene milieu en het optimaal gebruik van de Europese zeeën. De uitkomsten van deze conferentie vormen de bouwstenen voor een effectieve Europese Mariene strategie. De uitkomsten zullen worden voorgelegd aan de Raad van Milieuministers in december 2004. Na deze stakeholders conferentie zal de Europese Commissie de Europese Mariene strategie afronden en uiterlijk juli 2005 presenteren.

Nederland zet zich in voor meer samenwerking tussen de diverse internationale overlegstructuren, andere belanghebbenden en de Europese Commissie.
Ook andere beleidsterreinen (landbouw, industrie, visserij etc.) beïnvloeden de Europese zeeën. Deze moeten op alle niveaus met alle belanghebbenden in samenhang worden bekeken om de bescherming van het mariene milieu en het duurzaam gebruik te waarborgen, voor nu en later.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat