NH: Meer veiligheid in het Openbaar Vervoer

Haarlem – Om het aantal incidenten in en rond het openbaar vervoer terug te dringen en het veiligheidsgevoel bij reizigers en personeel te verbeteren, hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland het Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2005 – 2009 vastgesteld.

De middelen voor dit programma zijn afkomstig van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor Noord-Holland is jaarlijks een bedrag van € 487.000 beschikbaar, dat in overleg met de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Hilversum zal worden ingezet. Vervoerders kunnen ideeën en plannen aandragen voor de besteding van dit geld.

Hoewel het overgrote deel van de busreizigers (95%) zich veilig voelt in de bus, zijn er voldoende redenen aandacht te besteden aan de problemen van sociale onveiligheid. Problemen die in het openbaar vervoer spelen zijn:
– verharding van de agressie en bedreigingen tegenover het personeel en andere reizigers
– overlast door scholieren op sommige buslijnen
– overlast op sommige nachtlijnen (mede veroorzaakt door overmatig drank- en drugsgebruik)
– vandalisme door, met name, jongeren
– zwervers en drugsverslaafden in wachtruimtes
– een aantal sociaal minder veilige haltes.

Naast problemen op nachtbussen en buslijnen langs sommige middelbare scholen concentreert de sociale onveiligheid zich met name op de Zuidtangent (o.a. halte Haarlem-Schalkwijk). De overige incidenten betreffen losse gevallen. Ernstige incidenten waarbij fysiek geweld wordt gebruikt zijn gelukkig beperkt in aantal.

De provincie verwacht van vervoerders dat zij zelf vanuit de normale bedrijfsvoering de nodige maatregelen nemen om de sociale veiligheid te bevorderen. De aanvullende bijdrage van de provincie dient als extra ondersteuning om de doelstellingen te kunnen bereiken. Het is aan vervoerders om mede op basis van het Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer plannen in te dienen.

In het Meerjarenplan wordt een reeks suggesties gedaan voor mogelijke maatregelen. Te denken valt aan:
– Meer menselijk en/of cameratoezicht op bussen en stations
– Extra opleidingen voor personeel (bijvoorbeeld Buitengewoon Opsporings Ambtenaren)
– Voorlichting (met het oog op gedragsbeïnvloeding)

Van het totaalbedrag € 487.000 is € 164.000 bestemd voor Alkmaar, Haarlem en Hilversum. Deze steden hebben nog tot 2006 of 2009 de bevoegdheid over de eigen concessie openbaar vervoer. Vanaf uiterlijk 2009 gaat deze bevoegdheid geheel over in handen van de provincie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

NH: Meer veiligheid in het Openbaar Vervoer | Infrasite

NH: Meer veiligheid in het Openbaar Vervoer

Haarlem – Om het aantal incidenten in en rond het openbaar vervoer terug te dringen en het veiligheidsgevoel bij reizigers en personeel te verbeteren, hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland het Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2005 – 2009 vastgesteld.

De middelen voor dit programma zijn afkomstig van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor Noord-Holland is jaarlijks een bedrag van € 487.000 beschikbaar, dat in overleg met de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Hilversum zal worden ingezet. Vervoerders kunnen ideeën en plannen aandragen voor de besteding van dit geld.

Hoewel het overgrote deel van de busreizigers (95%) zich veilig voelt in de bus, zijn er voldoende redenen aandacht te besteden aan de problemen van sociale onveiligheid. Problemen die in het openbaar vervoer spelen zijn:
– verharding van de agressie en bedreigingen tegenover het personeel en andere reizigers
– overlast door scholieren op sommige buslijnen
– overlast op sommige nachtlijnen (mede veroorzaakt door overmatig drank- en drugsgebruik)
– vandalisme door, met name, jongeren
– zwervers en drugsverslaafden in wachtruimtes
– een aantal sociaal minder veilige haltes.

Naast problemen op nachtbussen en buslijnen langs sommige middelbare scholen concentreert de sociale onveiligheid zich met name op de Zuidtangent (o.a. halte Haarlem-Schalkwijk). De overige incidenten betreffen losse gevallen. Ernstige incidenten waarbij fysiek geweld wordt gebruikt zijn gelukkig beperkt in aantal.

De provincie verwacht van vervoerders dat zij zelf vanuit de normale bedrijfsvoering de nodige maatregelen nemen om de sociale veiligheid te bevorderen. De aanvullende bijdrage van de provincie dient als extra ondersteuning om de doelstellingen te kunnen bereiken. Het is aan vervoerders om mede op basis van het Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer plannen in te dienen.

In het Meerjarenplan wordt een reeks suggesties gedaan voor mogelijke maatregelen. Te denken valt aan:
– Meer menselijk en/of cameratoezicht op bussen en stations
– Extra opleidingen voor personeel (bijvoorbeeld Buitengewoon Opsporings Ambtenaren)
– Voorlichting (met het oog op gedragsbeïnvloeding)

Van het totaalbedrag € 487.000 is € 164.000 bestemd voor Alkmaar, Haarlem en Hilversum. Deze steden hebben nog tot 2006 of 2009 de bevoegdheid over de eigen concessie openbaar vervoer. Vanaf uiterlijk 2009 gaat deze bevoegdheid geheel over in handen van de provincie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland