Heinenoordtunnel krijgt middentunnelkanaal

ingang Heinenoordtunnel Foto: Rijkswaterstaat

Aannemerscombinatie Savera III (bestaande uit Dura Vermeer, Dynniq en SPIE) renoveert de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024. Belangrijk element is de aanleg van een middentunnelkanaal, dat een veilige en afgesloten gelijkvloerse vluchtroute wordt en daarnaast ruimte biedt aan kabels en leidingen van installaties en systemen.

De uitvoering van de aanleg van het middentunnelkanaal, een afgesloten ruimte tussen de twee bestaande tunnelbuizen, staat volgend jaar zomer op het programma. De tunnel is daardoor in augustus 2023 ruim twee weken volledig dicht voor het verkeer. Dankzij het middentunnelkanaal is de overlast beperkt. Terwijl Savera III in de nieuwe ruimte werkt, kan het verkeer door de tunnel blijven rijden en is de gebruikelijke maandenlange afsluiting niet nodig.

Reguliere onderhoud

Tijdens de renovatie gaat het reguliere onderhoud van de tunnel gewoon door. De aannemerscombinatie neemt dit onderhoud over van de vaste onderhoudsaannemer. Zo werkt er maar één aannemer in de tunnel, die ook verantwoordelijk is voor de veiligheid en beschikbaarheid. Het gaat de komende jaren volgens Rijkswaterstaat vooral om klein onderhoud.

Van het reinigen van verlichting, camera’s, asfalt, pompputten, goten en wanden tot het controleren van putdeksels en hulppostkasten en het testen van de ventilatoren, vluchtdeuren, verkeerslichten, omroepinstallatie, slagbomen en brandblusinstallatie. Monitoring van de technische installaties is onderdeel van het reguliere onderhoud. Tijdens de renovatie worden veel veranderingen doorgevoerd. Na voltooiing voldoet de tunnel aan de nieuwste veiligheidseisen.

Afsluitingen

Tijdens de renovatie van de tunnel in de snelweg A29 valt niet te ontkomen aan afsluitingen. Om het verkeer te laten doorstromen past Rijkswaterstaat de bestaande infrastructuur (N217) tijdelijk aan (bijvoorbeeld door de aanleg van extra rijstroken) en wordt weggebruikers om medewerking gevraagd. Ook de snelwegen A16 en A17 krijgen op bepaalde plekken tijdelijk meer rijstroken. Al geplande permanente aanpassingen van de N217 zijn naar voren gehaald. Het gaat bijvoorbeeld om het realiseren van een parallelweg en een vrij liggend fietspad tussen Maasdam en ’s-Gravendeel.

Ook met dieren wordt rekening gehouden. Op drie plekken rondom de tunnel hebben zich bevers gevestigd. Zij kunnen tijdens de renovatie ongestoord blijven zitten. Op het fietspad naast de tunnel geldt dan – ook voor werkverkeer – een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur om aanrijdingen met bevers te voorkomen.

Digitaal nagebouwd

Van 10 tot en met 13 december 2021 is de Heinenoordtunnel volledig, in beide richtingen, afgesloten geweest om veilig onderzoek te kunnen doen ter voorbereiding op de renovatie en regulier onderhoud te kunnen uitvoeren. De tunnel is digitaal nagebouwd, zodat men virtueel door de tunnel kan gaan. En er zijn natuurlijk ook tekeningen. Toch is het nodig ter plaatse onderzoek te doen omdat de realiteit kan afwijken. Bovendien is de staat van de zinkvoegen beoordeeld.

De Heinenoordtunnel bestaat uit zeven aparte betonnen bakken die met zes rubberen, flexibele delen aan elkaar vastzitten: de zinkvoegen. Dit rubber is vastgezet met stalen platen en bouten, wat de tunnel waterdicht maakt. Bij de bouw zijn de zinkvoegen afgedicht met (brandwerend) asbest. Nu al, vóór de renovatie, wordt nagedacht over het definitief oplossen van dit probleem. Naast grote onderzoeken, waarbij onder meer ook naar de stootplaten gekeken, zijn inventarisaties uitgevoerd.

Auteur: Jacques Geluk